สถานที่ท่องเที่ยว

กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านนาค้อ

รายละเอียด
คนในชุมชนส่วนใหญ่เป็นคนเชื้อสายหญ้อ คนเก่าแก่มีทักษะฝีมือด้านการทอผ้า และมีการทอผ้าไว้ใช้เอง และใช้วัสดุในชุมชน คือ ปลูกฝ้ายไว้สำหรับทอผ้าเอง สำหรับผ้าที่นิยมทอไว้ใช้เอง คือ ผ้าฝ้ายมัดหมี่ พื้นสีดำ และตีนสีแดง ซึ่งถือว่าเป็นอัตลักษณ์ของผ้าบ้านนาค้อ ที่สืบทอดต่อกันมาจนถึงลูกหลาน
ลักษณะเด่น
งานทอผ้าพื้นเมืองที่สวยงาม, ศูนย์เรียนรู้การทอผ้า
ประวัติ
เกิดจากการรวมตัวกันของชาวบ้านในหมู่บ้านนาค้อ ภายใต้โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง

 ข้อมูลแนะนำ

กลุ่มนักท่องเที่ยว

 • กลุ่มครอบครัว
 • กลุ่มศิลปวัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์
 • กลุ่มวิถีชีวิต / ชุมชน / วิถีเกษตร

เวลาทำการ

วันอาทิตย์:
08:00 - 16:30
วันอาทิตย์:
08:00 - 18:00
วันจันทร์:
08:00 - 18:00
วันจันทร์:
08:00 - 16:30
วันอังคาร:
08:00 - 16:30
วันอังคาร:
08:00 - 18:00
วันพุธ:
08:00 - 18:00
วันพุธ:
08:00 - 16:30
วันพฤหัสบดี:
08:00 - 16:30
วันพฤหัสบดี:
08:00 - 18:00
วันศุกร์:
08:00 - 18:00
วันศุกร์:
08:00 - 16:30
วันเสาร์:
08:00 - 16:30
วันเสาร์:
08:00 - 18:00
หมายเหตุเวลาทำการ:
ทุกวัน เวลา 08.00 - 18.00 น.

ราคาค่าเข้าชม

ราคาค่าเข้าชม:
ไม่มีค่าใช้จ่าย

ข้อมูลแนะนำ

เวลาที่ใช้เที่ยวที่นี่:
2ชั่วโมง
ที่จอดรถ:
 

 สิ่งอำนวยความสะดวก

ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวก

 • สุขา
 • มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
 • ป้ายชี้ทางเข้าถึง

 สาธารณูปโภค

ระบบกำจัดขยะ

 • คัดแยกขยะ

ระบบไฟฟ้า

 • การไฟฟ้า
 

ระบบน้ำใช้

 • ระบบน้ำใช้
 • ประปา

ระบบการสื่อสาร

 • สัญญาณโทรศัพท์

Specifications

 • ได้รับการรับรอง (Certified)
 • ข้อมูลที่เป็นทางการของหน่วยงานรัฐ :
  กรมการท่องเที่ยว
 • ปรับปรุงข้อมูลโดย :
  ศูนย์ปฏิบัติการส่วนกลาง
ข้อมูลการติดต่อ (Contact)
โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง
96 หมู่ 5 ต.กุดโดน อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ 46170
062 450 4786
cddkalasin@gmail.com

 
THAILAND Tourism Directory
PTT THAILAND GRAND PRIX 2018
 
Moto DT
 
 
 
 

ติดต่อสอบถาม

02 283 1500

เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

จันทร์ - ศุกร์ (เวลาราชการ)

004 Facebook  003 Twitter  001 Youtube

แผนผังเว็บไซต์

 

แผนที่ติดต่อกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา