สถานที่ท่องเที่ยว

กลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านบัวเทิง

รายละเอียด
ชุมชนบ้านบัวเทิง ศูนย์แห่งการเรียนรู้วิถีชีวิตการดำรงชีวิตเพื่อความสุขอย่างพอเพียง การทำการเกษตรผสมผสาน เกษตรปลอดสารพิษ และแหล่งเรียนรู้การทำปุ๋ยหมักจุลินทรีย์ชีวภาพ ประโยชน์และการใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพกับการเกษตร การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาการเกษตรให้เหมาะสมกับพื้นที่ภาคอีสานที่ร้อนและแห้งแล้ง
ลักษณะเด่น
เป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้วิถีชีวิตการดำรงชีวิตเพื่อความสุขอย่างพอเพียง
ประวัติ
ชุมชนบ้านบัวเทิง ก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2372 คนกลุ่มแรกที่เข้ามาอยู่เป็นชาวลาวเวียงหรือลาวจากเวียงจันทร์ สาเหตุมาจากขณะนั้นไทยยกทัพไปตีเวียงจันทร์ ทำให้คนลาวแตกทัพหนีเข้ามาในไทย แรกทีเดียวมาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่โนนบ้านบัวท่า เพราะเห็นว่ามีป่าและน้ำอุดมสมบูรณ์ดี มีหนองน้ำขนาดใหญ่ชื่อหนองบัวหล่มใช้ทำมาหากิน ต่อมาหลังเกิดสงครามอินโดจีนประมาณ ปี พ.ศ. 2482-2483 จึงพากันย้ายถิ่นฐานจากโนนบ้านบัวท่า สาเหตุของการย้าย เนื่องจากในช่วงนั้น จะมีทหารมาเกณฑ์คนเข้าไปทำงานในการซ่อมแซมตึกรามบ้านช่องที่เสียหายจากสงคราม ในเมืองอุบลราชธานี คนลาวที่รวมกันอยู่ที่โนนบ้านบัวท่ากลัวจึงแยกย้ายกันหลบหนี และมารวมกลุ่มกันตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณหนองน้ำที่เรียกชื่อว่า หนองบัวหล่มเก่า ใช้ทำมาหากิน ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ เป็นที่อยู่ในปัจจุบัน ผู้นำชุมชนในขณะนั้นชื่อพ่อใหญ่หนูกะลอม ตั้งชื่อหมู่บ้านว่าบ้านหนองบัวหล่ม แต่ที่ตั้งหมู่บ้านอยู่ที่สูงจึงเปลี่ยนชื่อใหม่ให้สอดคล้องกับที่ตั้ง โดยเอาชื่อ “หนองบัว” มารวมกับคำว่า “เทิง” ซึ่งแปลว่าสูง เป็นชื่อใหม่ว่า “บ้านบัวเทิง” และตั้งหมู่บ้านเป็นทางการเมื่อประมาณ พ.ศ.2483 ชาวบ้านบัวเทิงนิยมปลูกผักสวนครัวไว้กินเองพืชผักที่ปลูกเป็นพืชผักปลอดสาร นอกจากนี้ด้วยความที่ชุมชนมีสภาพพื้นที่เหมาะกับการเกษตร และเพาะปลูก จึงสามารถปลูกไม้ผลที่มีถิ่นกำเนิดจากภาคตะวันออกและภาคใต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ทุนเรียน จากเมืองจันทบุรี ลูกใหญ่ กลิ่นหอม สวนกล้วยหอมทองลูกโต หอมหวาน สวนพุทรารสชาติเยี่ยม สวนแก้วมังกรและแปลงดอกเบญจมาศ ชาวบ้านบัวเทิงนับถือศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์และมีความเชื่อในอำนาจของสิ่งลี้ลับที่มองไม่เห็น และความเชื่อในสิ่งที่สืบทอดต่อกันมา เช่น ไหว้เสาหลักบ้าน (หลักเมือง) เป็นต้น

 ข้อมูลแนะนำ

กลุ่มนักท่องเที่ยว

 • กลุ่มครอบครัว
 • กลุ่มผู้สูงอายุ
 • กลุ่มวัยทำงาน
 • กลุ่มนักเรียนนักศึกษา / เยาวชน / วัยรุ่น

เวลาทำการ

วันอาทิตย์:
08:00 - 22:00
วันจันทร์:
08:00 - 22:00
วันอังคาร:
08:00 - 22:00
วันพุธ:
08:00 - 22:00
วันพฤหัสบดี:
08:00 - 22:00
วันศุกร์:
08:00 - 22:00
วันเสาร์:
08:00 - 22:00
หมายเหตุเวลาทำการ:
ทุกวัน

ราคาค่าเข้าชม

ราคาค่าเข้าชม:
มีค่าใช้จ่าย
- ต่างชาติ ผู้ใหญ่:
1,000.00 บาท
- ต่างชาติ เด็ก:
1,000.00 บาท
- ไทย ผู้ใหญ่:
500.00 บาท
- ไทย เด็ก:
500.00 บาท

ข้อมูลแนะนำ

เวลาที่ใช้เที่ยวที่นี่:
 
ที่จอดรถ:
 

 สาธารณูปโภค

ระบบกำจัดขยะ

 • คัดแยกขยะ

ระบบไฟฟ้า

 • การไฟฟ้า
 

ระบบน้ำใช้

 • ประปา

ระบบรักษาความปลอดภัย

 • ทางออกฉุกเฉิน
 • เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
 

ระบบการสื่อสาร

 • โทรศัพท์สาธารณะ
 • สัญญาณโทรศัพท์
 • สัญญาณอินเตอร์เน็ต

Specifications

 • ได้รับการรับรอง (Certified)
 • ข้อมูลที่เป็นทางการของหน่วยงานรัฐ :
  กรมการท่องเที่ยว
 • ปรับปรุงข้อมูลโดย :
  ศูนย์ปฏิบัติการส่วนกลาง
ข้อมูลการติดต่อ (Contact)
ชุมชนบ้านบัวเทิง
บ้านบัวเทิง หมู่ 4 ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี 34190

 
THAILAND Tourism Directory
PTT THAILAND GRAND PRIX 2018
 
Moto DT
 
 
 
 

ติดต่อสอบถาม

02 283 1500

เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

จันทร์ - ศุกร์ (เวลาราชการ)

004 Facebook  003 Twitter  001 Youtube

แผนผังเว็บไซต์

 

แผนที่ติดต่อกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา