สถานที่ท่องเที่ยว

กู่สมบูรณ์

รายละเอียด
ตั้งอยู่ที่บ้านหนองคู ตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ ใช้เส้นทางสายส้มป่อย-ราษีไศล ถึงแยกหัวช้างเลี้ยวเข้าไปประมาณ 9 กิโลเมตร 

สันนิษฐานว่า ปราสาทแห่งนี้คงจะสร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 17 เป็นศิลปะเขมรแบบบาปวน ใช้เป็นเทวสถานหรือเทวาลัยในศาสนาพราหมณ์

กู่สมบูรณ์มีลักษณะเป็นปรางค์ 3 องค์ สร้างเรียงกันตามแนวทิศเหนือ-ทิศใต้ อยู่บนฐานศิลาแลง หันหน้าไปทางทิศตะวันออกคล้ายกับปราสาทปรางค์กู่ที่อำเภอปรางค์กู่ ตัวปราสาทล้อมรอบด้วยคูน้ำรูปเกือกม้า เว้นทางเข้าด้านทิศใต้ ปรางค์ประธานองค์กลางก่อศิลาแลงและหุ้มด้วยอิฐเป็นเปลือกนอก ส่วนปราสาทบริวารที่ขนาบข้างอยู่ทางด้านทิศเหนือและทิศใต้ ก่อด้วยศิลาแลงมีทางเข้าทางด้านทิศตะวันออกเพียงด้านเดียว ปราสาททั้งสองหลังมีสภาพพังทลาย เหลือเพียงส่วนเรือนธาตุเพียงครึ่งเดียวเท่านั้น
ลักษณะเด่น
เป็นปราสาทสามหลังบนฐานศิลาแลงเดียวกัน ปราสาทก่อด้วยศิลาแลงร่วมกับอิฐ ก่อด้วยศิลาแลง ด้านใน หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ตัวปราสาททั้งหมดล้อมรอบด้วยคูน้ำรูปเกือกม้าเว้นทางเข้า ด้านทิศใต้ สันนิษฐานว่าปราสาทแห่งนี้คงจะสร้างขึ้นราวพุทธศตวรรณที่ 17
ประวัติ
อยู่บริเวณบ้านหนองคูใหญ่ ตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นปราสาทสามหลังบนฐานศิลาแลงเดียวกัน ปราสาทก่อด้วยศิลาแลงร่วมกับอิฐ ก่อด้วยศิลาแลง ด้านใน หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ตัวปราสาททั้งหมดล้อมรอบด้วยคูน้ำรูปเกือกม้าเว้นทางเข้า ด้านทิศใต้ สันนิษฐานว่าปราสาทแห่งนี้คงจะสร้างขึ้นราวพุทธศตวรรณที่ 17 ปัจจุบันกรมศิลปากร ได้ขึ้นทะเบียนและบูรณะซ่อมแซม

 ข้อมูลแนะนำ

กลุ่มนักท่องเที่ยว

 • กลุ่มนักเรียนนักศึกษา / เยาวชน / วัยรุ่น
 • กลุ่มท่องเที่ยวเชิงศาสนา
 • กลุ่มศิลปวัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์

เวลาทำการ

วันอาทิตย์:
06:00 - 18:00
วันจันทร์:
06:00 - 18:00
วันอังคาร:
06:00 - 18:00
วันพุธ:
06:00 - 18:00
วันพฤหัสบดี:
06:00 - 18:00
วันศุกร์:
06:00 - 18:00
วันเสาร์:
06:00 - 18:00
หมายเหตุเวลาทำการ:
 

ราคาค่าเข้าชม

ราคาค่าเข้าชม:
ไม่มีค่าใช้จ่าย

ข้อมูลแนะนำ

เวลาที่ใช้เที่ยวที่นี่:
 
ที่จอดรถ:
 

 สาธารณูปโภค

ระบบกำจัดขยะ

 • คัดแยกขยะ

ระบบไฟฟ้า

 • การไฟฟ้า
 

ระบบน้ำใช้

 • แหล่งน้ำธรรมชาติ

ระบบการสื่อสาร

 • สัญญาณโทรศัพท์

Specifications

 • ได้รับการรับรอง (Certified)
 • ข้อมูลที่เป็นทางการของหน่วยงานรัฐ :
  กรมการท่องเที่ยว
 • ปรับปรุงข้อมูลโดย :
  ศูนย์ปฏิบัติการส่วนกลาง
ข้อมูลการติดต่อ (Contact)
บ้านหนองคูใหญ่ ต.เป๊าะ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ 33220
045-644375

 
THAILAND Tourism Directory
PTT THAILAND GRAND PRIX 2018
 
Moto DT
 
 
 
 

ติดต่อสอบถาม

02 283 1500

เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

จันทร์ - ศุกร์ (เวลาราชการ)

004 Facebook  003 Twitter  001 Youtube

แผนผังเว็บไซต์

 

แผนที่ติดต่อกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา