สถานที่ท่องเที่ยว

กู่แก้วสี่ทิศบ้านหว้าน

รายละเอียด
ตั้งอยู่ บ้านหว้าน หมู่ 1 ตำบลหว้านคำ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
ห่างจากอำเภอราษีไศล ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถนนลาดยางราษีไศล –บ้านน้ำอ้อม 
ประมาณ 5 กิโลเมตร เลี้ยวขวาเข้าไปอีก 3 กิโลเมตร ทางตะวันออกเฉียงใต้ ของ บ้านหว้าน 
ถึง แหล่ง โบราณคดี ที่ขุดพบอยู่ในที่สาธารณะประโยชน์ป่าช้าดงใหญ่
ลักษณะเด่น
สภาพปัจจุบัน คูน้ำและคันดินบางส่วนเปลี่ยนสภาพกลายเป็นพื้นที่นา ปัจจุบันเป็นที่ตั้งวัดเมืองคง ซึ่งเป็นวัดฝ่ายมหานิกาย รวมทั้ง รูปปั้นของพญากตะศิลา ซึ่งเป็นเจ้าเมืองผู้นำชาวเยอ มีการบวงสรวงกันทุกวันเพ็ญเดือนสาม หลักฐานที่พบ ซากโบราณสถานซึ่งปัจจุบันอยู่ในสภาพพังทลาย เนื่องจากการถูกลักลอบขุดหาวัตถุโบราณ เหลือสภาพเพียงเศษอิฐกระจายอยู่ทั่วไป กลุ่มใบเสมาหินทรายบริเวณทิศตะวันออกเฉียงใต้ของตัวแหล่ง เศษภาชนะดินเผาทั้งประเภทเนื้อหยาบและเนื้อแกร่ง
ประวัติ
จากโบราณวัตถุที่พบ สันนิษฐานว่าแหล่งโบราณคดีแห่งนี้ คงเป็นชุมชนในสมัยประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมทวารวดี ระหว่าง พุทธศตวรรษที่ 12-16 มีการนับถือศาสนาพุทธ โดยประดิษฐ์ใบเสมาขึ้นเพื่อใช้ประกอบสังฆกรรม มีการ สร้างสิ่งก่อสร้างที่น่าจะเป็นศาสนสถานและมีการสร้างคูน้ำคันดิน เพื่อใช้กักเก็บน้ำในการอุปโภคบริโภคของชุมชน สภาพปัจจุบัน คูน้ำและคันดินบางส่วนเปลี่ยนสภาพกลายเป็นพื้นที่นา ปัจจุบันเป็นที่ตั้งวัดเมืองคง ซึ่งเป็นวัดฝ่ายมหานิกาย รวมทั้งรูปปั้นของพญากตะศิลา ซึ่งเป็นเจ้าเมืองผู้นำชาวเยอ มีการบวงสรวงกันทุกวันเพ็ญเดือนสาม หลักฐานที่พบ ซากโบราณสถานซึ่งปัจจุบันอยู่ในสภาพพังทลาย เนื่องจากการถูกลักลอบขุดหาวัตถุโบราณ เหลือสภาพเพียงเศษอิฐกระจายอยู่ทั่วไป กลุ่มใบเสมาหินทรายบริเวณทิศตะวันออกเฉียงใต้ของตัวแหล่ง เศษภาชนะดินเผาทั้งประเภทเนื้อหยาบและเนื้อแกร่ง

 ข้อมูลแนะนำ

กลุ่มนักท่องเที่ยว

  • กลุ่มครอบครัว
  • กลุ่มนักเรียนนักศึกษา / เยาวชน / วัยรุ่น

เวลาทำการ

วันอาทิตย์:
06:00 - 18:00
วันจันทร์:
06:00 - 18:00
วันอังคาร:
06:00 - 18:00
วันพุธ:
06:00 - 18:00
วันพฤหัสบดี:
06:00 - 18:00
วันศุกร์:
06:00 - 18:00
วันเสาร์:
06:00 - 18:00
หมายเหตุเวลาทำการ:
 

ราคาค่าเข้าชม

ราคาค่าเข้าชม:
ไม่มีค่าใช้จ่าย

ข้อมูลแนะนำ

เวลาที่ใช้เที่ยวที่นี่:
 
ที่จอดรถ:
 

Specifications

  • ได้รับการรับรอง (Certified)
  • ข้อมูลที่เป็นทางการของหน่วยงานรัฐ :
    กรมการท่องเที่ยว
  • ปรับปรุงข้อมูลโดย :
    ศูนย์ปฏิบัติการส่วนกลาง
ข้อมูลการติดต่อ (Contact)
ตั้งอยู่บริเวณที่สาธารณะประโยชน์ป่าช้าดงใหญ่ ทางด้านทิศ ตะวันออกเฉียงใต้ของหมู่บ้านหว้าน ต.หว้านคำ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
045600607

 
THAILAND Tourism Directory
PTT THAILAND GRAND PRIX 2018
 
Moto DT
 
 
 
 

ติดต่อสอบถาม

02 283 1500

เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

จันทร์ - ศุกร์ (เวลาราชการ)

004 Facebook  003 Twitter  001 Youtube

แผนผังเว็บไซต์

 

แผนที่ติดต่อกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา