สถานที่ท่องเที่ยว

ขัวน้อยบ้านชีทวน

รายละเอียด
ขัวน้อย บ้านชีทวน ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี เป็นขัวที่ใช้สัญจรไปมา ระหว่าง หมู่ที่ ๑ บ้านชีทวน และหมู่ที่ ๗ บ้านหนองแคน จากการสอบถามผู้รู้ในชุมชน สันนิษฐานว่า มีอายุประมาณ ๒๐๐ ปีที่แล้ว มีความกว้าง ๑.๔๐ เมตร ความยาว ๒๗๑.๕๐ เมตร สูงประมาณ ๑.๕๐ เมตร 
ลักษณะเด่น
สะพานข้ามทุ่ง-ขัวน้อย เป็นสะพานที่ชาวบ้านร่วมกันสร้างเพื่อให้พระสงฆ์ได้เดินข้ามมาบิณฑบาตได้สะดวก เชื่อมต่อระหว่างสองหมู่บ้าน คือ หมู่บ้านชีทวน และ หมู่บ้านหนองแคน มีอายุ 100 กว่าปีแล้ว ทอดตัวยาวผ่านกลางทุ่งนาสีเขียวขจี และเหลืองอร่ามในช่วงฤดูทำนา-เก็บเกี่ยว โดยเฉพาะในฤดูทำนา (ช่วงเดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน) จะเป็นช่วงที่สวยน่ามาเที่ยวที่สุด
ประวัติ
ขัวน้อยเกิดจากความร่วมมือร่วมใจกันของชาวบ้านในการก่อสร้าง เนื่องจากในอดีต การสัญจรไปมาเป็นไปด้วยความยากลำบาก กอปรกับ ในอดีต วัดสีทาส เป็นวัดที่เปิดทำการเรียนการสอนปริยัติธรรมสำหรับพระภิกษุสงฆ์ สามเณร ซึ่งพระที่มาเรียนมีจำนวนมาก บ้านหนองแคนเป็นบ้านขนาดเล็ก มีบ้านอยู่จำนวนไม่กี่หลังคาเรือน ชาวบ้านมีกำลังในการทำบุญตักบาตรไม่เพียงพอกับจำนวนพระ จึงมีการข้ามมาบิณฑบาตที่บ้านชีทวน ซึ่งเป็นบ้านใหญ่ แต่เนื่องจากเส้นทางที่ใช้ในการออกบิณฑบาตเส้นทางเดิม ไปมาลำบาก เวลาหน้าฝนพื้นดินมักเป็นโคลนเลน (เหมืองโผ่) หน้าแล้งมีแต่ดินทราย ทำให้การไปมาลำบากมาก ชาวบ้านจึงร่วมใจกันสร้างขัวน้อยขึ้น เพื่อความสะดวก โดยพื้นที่ที่สร้างเป็นเขตต่อกันระหว่างหนองใหญ่กับหนองผักบุ้ง โดยสร้างตามแนวเขตติดต่อโดยสร้างคร่อมคันนาเดิม วัสดุที่ใช้สร้างส่วนใหญ่ที่ชาวบ้านหามาได้ เป็นไม้เนื้อแข็ง เช่นไม้แดง ไม้เต็ง ไม้รัง ประดู่ เพื่อใช้เป็นเสาและคาน ส่วนไม้แป้นปู (กระดานปู) ไม้ที่ได้ส่วนใหญ่มาจากเรือกระแซงเก่าที่พังไม่ได้ใช้ บ้างก็ได้จากการถากไม้ นำมารวมกันช่วยกันสร้าง จนแล้วเสร็จ โดยนอกจากการใช้ในการออกบิณฑบาตแล้ว ยังใช้เป็นเส้นทางในการนำศพไปประกอบพิธีฌาปนกิจศพ ที่ป่าช้าหัวหนองจอก บ้านหนองแคน เวลากลางคืน โดยเฉพาะคืนเดือนเพ็ญ ยังใช้เป็นที่สถานที่พักผ่อน ในเวลากลางวันก็ใช้เป็นร่มในการทำนา ซึ่งถือเป็นประโยชน์อย่างมาก ขัวน้อยมีการซ่อมแซมทุกปี ต่อมาเมื่อประมาณปี ๒๕๓๔ ท่านพระครูสุนทรสุตกิจ (หลวงพ่อมณี เจ้าอาวาสวัดทุ่งศรีวิไล) คุณยายเทวี ทองขาว และชาวบ้านจึงได้จัดทำผ้าป่าสามัคคีขึ้น เพื่อซ่อมแซมบูรณะขัวน้อย เนื่องจากขัวน้อยมีสภาพทรุดโทรมอย่างมาก ประกอบกับไม้ ในการซ่อมแซมเริ่มหายาก จึงได้ก่อสร้างขัวน้อยขึ้นใหม่ โดยสร้างเป็นคอนกรีต ทำการก่อสร้างโดย ช่างไสว เชื้อประทุม เป็นหัวหน้าช่าง พร้อมด้วยทีมช่างประมาณ ๒๐ คน โดยยึดเอาแนวขัวเดิมเป็นหลัก และได้สร้างศาลากลางขัวเพิ่มเติมขึ้น ใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ ๑ เดือนจึงแล้วเสร็จ 

ปัจจุบันขัวน้อย ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งในตำบลชีทวน ช่วงที่น่าท่องเที่ยว คือช่วงเดือนมิถุนายน – ธันวาคม เพราะเป็นช่วงหน้าทำนาและช่วงข้าวออกรวง ทัศนียภาพจะสวยงามมาก

 ข้อมูลแนะนำ

กลุ่มนักท่องเที่ยว

 • กลุ่มครอบครัว
 • กลุ่มวัยทำงาน
 • กลุ่มคู่รัก / คู่แต่งงาน

เวลาทำการ

วันอาทิตย์:
07:00 - 18:00
วันจันทร์:
07:00 - 18:00
วันอังคาร:
07:00 - 18:00
วันพุธ:
07:00 - 18:00
วันพฤหัสบดี:
07:00 - 18:00
วันศุกร์:
07:00 - 18:00
วันเสาร์:
07:00 - 18:00
หมายเหตุเวลาทำการ:
 

ราคาค่าเข้าชม

ราคาค่าเข้าชม:
ไม่มีค่าใช้จ่าย

ข้อมูลแนะนำ

เวลาที่ใช้เที่ยวที่นี่:
30 นาที
ที่จอดรถ:
20

 สิ่งอำนวยความสะดวก

ข้อมูลที่พักในแหล่งท่องเที่ยว

 • โฮมสเตย์

ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวก

 • ร้านอาหาร
 • ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
 • มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
 • ป้ายชี้ทางเข้าถึง
 

 สาธารณูปโภค

ระบบการสื่อสาร

 • สัญญาณโทรศัพท์
 • สัญญาณอินเตอร์เน็ต

 กิจกรรมการท่องเที่ยว

ท่องเที่ยวเชิงศาสนา

 • นมัสการศาสนสถาน / บูรพาจารย์ / ขอพร

Specifications

 • ได้รับการรับรอง (Certified)
 • ปรับปรุงข้อมูลโดย :
  ศูนย์ปฏิบัติการส่วนกลาง
ข้อมูลการติดต่อ (Contact)
อบต.ชีทวน
ขัวน้อยบ้านชีทวน ต.ชีทวน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 34150
045232089

 
THAILAND Tourism Directory
PTT THAILAND GRAND PRIX 2018
 
Moto DT
 
 
 
 

ติดต่อสอบถาม

02 283 1500

เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

จันทร์ - ศุกร์ (เวลาราชการ)

004 Facebook  003 Twitter  001 Youtube

แผนผังเว็บไซต์

 

แผนที่ติดต่อกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา