สถานที่ท่องเที่ยว

ด่านตรวจคนเข้าเมืองช่องสะงำ

รายละเอียด
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ ตั้งอยู่เลขที่ 999 ตำบล ไพรพัฒนา อำเภอ ภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออื่น ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ยกเลิกส่วนราชการเดิมแล้วจัดตั้งส่วนราชการใหม่ประกับมติ คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ในการประชุมครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ได้อนุมัติยุบเลิกตำแหน่งต่าง ๆ ในส่วนราชการเดิมและกำหนดตำแหน่งให้กับส่วนราชการใหม่ ซึ่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีคำสั่ง 428 – 429/2552 ลงวันที่ 7 กันยายน 2552 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ตั้งแต่ 7 กันยายน 2552 เป็นต้นไป
ลักษณะเด่น
เป็นจุดผ่านแดนถาวร
ประวัติ
ตรวจคนเข้าเมือง เดิมชื่อ ด่านตรวจคนเข้าเมืองภูสิงห์ ศูนย์ตรวจคนเข้าเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีช่องทางการเข้าออกราชอาณาจักร 1 จุด คือ จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ และมีเขตพื้นที่รับผิดชอบในจังหวัดศรีสะเกษทั้งหมด

 ข้อมูลแนะนำ

กลุ่มนักท่องเที่ยว

เวลาทำการ

วันอาทิตย์:
08:00 - 20:00
วันจันทร์:
08:00 - 20:00
วันอังคาร:
08:00 - 20:00
วันพุธ:
08:00 - 20:00
วันพฤหัสบดี:
08:00 - 20:00
วันศุกร์:
08:00 - 20:00
วันเสาร์:
08:00 - 20:00
หมายเหตุเวลาทำการ:
 

ราคาค่าเข้าชม

ราคาค่าเข้าชม:
ไม่มีค่าใช้จ่าย

ข้อมูลแนะนำ

เวลาที่ใช้เที่ยวที่นี่:
 
ที่จอดรถ:

Specifications

  • ได้รับการรับรอง (Certified)
  • ข้อมูลที่เป็นทางการของหน่วยงานรัฐ :
    กรมการท่องเที่ยว
  • ปรับปรุงข้อมูลโดย :
    ศูนย์ปฏิบัติการส่วนกลาง
ข้อมูลการติดต่อ (Contact)
ด่านชายแดนช่องสะงำ ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140

 
THAILAND Tourism Directory
PTT THAILAND GRAND PRIX 2018
 
Moto DT
 
 
 
 

ติดต่อสอบถาม

02 283 1500

เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

จันทร์ - ศุกร์ (เวลาราชการ)

004 Facebook  003 Twitter  001 Youtube

แผนผังเว็บไซต์

 

แผนที่ติดต่อกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา