สถานที่ท่องเที่ยว

ต้นเฉลียงทอง (ลานวัฒนธรรมท่องเที่ยว)

รายละเอียด
วัดเฉลียงทองเป็นวัดที่มีต้นเฉลียงทองใหญ่ซึ่งเป็นต้นไม้ที่เป็นประวัติความเป็นมาของอำเภอภูผาม่านตามประวัติ นายกองส่วยสีผึ้งบ้านเซิน (นายพุ่ม) หรือหลวงพิพิธภูมิเรศ ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากทางการให้มาดูแลราชการส่วยผึ้ง ณ ต้นเฉลียงทอง ในปี 2380 (ปัจจุบันคือ วัดเฉลียงทอง บ้านเซินเหนือ) ต้นเฉลียงทองจึงเป็นต้นไม้ที่มีความสำคัญที่เป็นสัญลักษณ์บ่งบอกเรื่องราว บริเวณดังกล่าวจึงถือได้ว่า เป็นแผ่นดินแห่งแรกที่ของชาวภูผาม่านที่ค้นพบตามประวัติความเป็นมา ซึ่งเป็นต้นแบบของต้นเฉลียงทองจำลองซึ่งตั้งอยู่ ณ หน้าที่ว่าการอำเภอภูผาม่าน
ประวัติ
1.วัดเฉลียงทอง

บ้านเซินเหนือ ม.2 ต.โนนคอม

วัดเฉลียงทองเป็นวัดที่มีต้นเฉลียงทองใหญ่ซึ่งเป็นต้นไม้ที่เป็นประวัติความเป็นมาของอำเภอภูผาม่านตามประวัติ นายกองส่วยสีผึ้งบ้านเซิน (นายพุ่ม) หรือหลวงพิพิธภูมิเรศ ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากทางการให้มาดูแลราชการส่วยผึ้ง ณ ต้นเฉลียงทอง ในปี 2380 (ปัจจุบันคือ วัดเฉลียงทอง บ้านเซินเหนือ) ต้นเฉลียงทองจึงเป็นต้นไม้ที่มีความสำคัญที่เป็นสัญลักษณ์บ่งบอกเรื่องราว บริเวณดังกล่าวจึงถือได้ว่า เป็นแผ่นดินแห่งแรกที่ของชาวภูผาม่านที่ค้นพบตามประวัติความเป็นมา ซึ่งเป็นต้นแบบของต้นเฉลียงทองจำลองซึ่งตั้งอยู่ ณ หน้าที่ว่าการอำเภอภูผาม่าน

2.ลานแสดงวัฒนธรรมไทภูผาม่าน ตลาดกกเกลือ

ที่ตั้ง : บ้านเซินใต้ ม.3 ต.โนนคอม

คณะกรรมการหมู่บ้านเซินใต้ ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทภูผาม่านจึงได้เสนอโครงการ “ลานแสดงวัฒนธรรมไทภูผาม่าน ตลาดกกเกลือ” ตามแผนชุมชนบ้านเซินใต้ขึ้นมา เพื่อให้ชาวบ้านได้มีสถานที่ร่วมกันแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้กลุ่มนักท่องเที่ยวได้ชมเพื่อเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง อีกทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนเห็นคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวและวัฒนธรรมอันดีงาม เพื่อรักษาไว้และสืบทอดต่อไปโครงการ “ลานแสดงวัฒนธรรมไทภูผาม่าน ตลาดกกเกลือ” ได้ดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๑ และประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ มีประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ คน และจะทำให้เกิดความรักใคร่หวงแหน แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นอย่างดี

แหล่งท่องเที่ยวชุมชนตลาดกกเกลือ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ชุมชนบริการจัดการโดยชุมชนมีการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อกำหนดแผนชุมชนที่ชัดเจนในการพัฒนาเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชน โดยใช้หลักการร่วมกันและรับผลประโยชน์และเพื่อนการสรรหาคณะกรรมการทำหน้าที่บริหารจัดการ รูปแบบคณะกรรมการตามที่ชุมชนเห็นชอบ โดยผ่านกระบวนการประชาคมเห็นชอบ มีการแบ่งหน้าที่และผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน คือ ฝ่ายการผลิตและจำหน่ายสินค้า ฝ่ายการแสดงศิลปวัฒนธรรม และฝ่ายจำหน่ายอาหารพาแลงซึ่งการดำเนินงาน/โครงการเกี่ยวข้องจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกในชุมชน โดยผ่านทางคณะกรรมการบริหารชุมชน

 ข้อมูลแนะนำ

กลุ่มนักท่องเที่ยว

 • กลุ่มครอบครัว
 • กลุ่มผู้สูงอายุ
 • กลุ่มวัยทำงาน
 • กลุ่มสตรี
 • กลุ่มคู่รัก / คู่แต่งงาน
 • กลุ่ม Soft Adventure & Ecotourism
 • กลุ่มท่องเที่ยวเชิงศาสนา
 • กลุ่มศิลปวัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์
 • กลุ่มวิถีชีวิต / ชุมชน / วิถีเกษตร

เวลาทำการ

วันอาทิตย์:
06:30 - 16:30
วันจันทร์:
06:30 - 16:30
วันอังคาร:
06:30 - 16:30
วันพุธ:
06:30 - 16:30
วันพฤหัสบดี:
06:30 - 16:30
วันศุกร์:
06:30 - 16:30
วันเสาร์:
06:30 - 16:30
หมายเหตุเวลาทำการ:
 

ราคาค่าเข้าชม

ราคาค่าเข้าชม:
ไม่มีค่าใช้จ่าย

ข้อมูลแนะนำ

เวลาที่ใช้เที่ยวที่นี่:
 
ที่จอดรถ:
 

 สาธารณูปโภค

ระบบกำจัดขยะ

 • คัดแยกขยะ

ระบบไฟฟ้า

 • อื่นๆ
 

ระบบน้ำใช้

 • ประปา
 • อื่นๆ

ระบบรักษาความปลอดภัย

 • เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
 • หน่วยปฐมพยาบาล
 • อื่นๆ
 

ระบบการสื่อสาร

 • สัญญาณโทรศัพท์
 • อื่นๆ

Specifications

 • ได้รับการรับรอง (Certified)
 • ปรับปรุงข้อมูลโดย :
  ศูนย์ปฏิบัติการส่วนกลาง
ข้อมูลการติดต่อ (Contact)
บ้านเซินเหนือ หมู่ 2 ต.โนนคอม อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น
043-396035
khonkaen@mots.go.th

 
THAILAND Tourism Directory
PTT THAILAND GRAND PRIX 2018
 
Moto DT
 
 
 
 

ติดต่อสอบถาม

02 283 1500

เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

จันทร์ - ศุกร์ (เวลาราชการ)

004 Facebook  003 Twitter  001 Youtube

แผนผังเว็บไซต์

 

แผนที่ติดต่อกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา