สถานที่ท่องเที่ยว

บ้านโนนไชยงามหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

รายละเอียด
บ้านโนนไชยงามหมู่ที่11 ต.รุ่งระวี อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ ได้รับประกาศเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ประจำปี 2547
ลักษณะเด่น
เป็นหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
ประวัติ
ที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนเดิมเป็นที่ตั้งสถานีอนามัยของต.รุ่งระวีซึ่งปัจจุบันไม่ได้เปิดใช้ทำการ ผู้นำชุมชนร่วมกับภาคีเครือข่ายพัฒนาร่วมกันปรับปรุงเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนขึ้นในปี พ.ศ.2547 เพื่อเป็นศูนย์กลางในการทำกิจกรรมต่างๆ ให้ผู้คนในชุมชนได้พบปะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวบรวมองค์ความรู้ของชุมชน เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และศึกษาดูงาน
ข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  ผู้นำชุมชนร่วมกับภาคีเครือข่ายพัฒนาร่วมกันปรับปรุงเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนขึ้นในปี พ.ศ.2547 เพื่อเป็นศูนย์กลางในการทำกิจกรรมต่างๆ ให้ผู้คนในชุมชนได้พบปะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  รวบรวมองค์ความรู้ของชุมชน  เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  และศึกษาดูงาน และได้รับประกาศเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ประจำปี 2547
 

 

 ข้อมูลแนะนำ

กลุ่มนักท่องเที่ยว

 • กลุ่มครอบครัว
 • กลุ่มวัยทำงาน
 • กลุ่มนักเรียนนักศึกษา / เยาวชน / วัยรุ่น
 • กลุ่มสตรี
 • กลุ่มวิถีชีวิต / ชุมชน / วิถีเกษตร

เวลาทำการ

วันอาทิตย์:
08:30 - 16:30
วันจันทร์:
08:30 - 16:30
วันอังคาร:
08:30 - 16:30
วันพุธ:
08:30 - 16:30
วันพฤหัสบดี:
08:30 - 16:30
วันศุกร์:
08:30 - 16:30
วันเสาร์:
08:30 - 16:30
หมายเหตุเวลาทำการ:
วันและเวลาทำการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ราคาค่าเข้าชม

ราคาค่าเข้าชม:
ไม่มีค่าใช้จ่าย

ข้อมูลแนะนำ

เวลาที่ใช้เที่ยวที่นี่:
 
ที่จอดรถ:
50

 สิ่งอำนวยความสะดวก

ข้อมูลที่พักในแหล่งท่องเที่ยว

 • ลานกางเต็นท์

ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวก

 • สุขา
 • ร้านอาหาร
 

 สาธารณูปโภค

ระบบกำจัดขยะ

 • รีไซเคิลขยะ
 • คัดแยกขยะ

ระบบไฟฟ้า

 • การไฟฟ้า
 

ระบบน้ำใช้

 • น้ำบาดาล
 • ระบบน้ำใช้
 • แหล่งน้ำธรรมชาติ
 • ประปา

ระบบรักษาความปลอดภัย

 • เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
 

ระบบการสื่อสาร

 • สัญญาณโทรศัพท์

Specifications

 • ได้รับการรับรอง (Certified)
 • ปรับปรุงข้อมูลโดย :
  ศูนย์ปฏิบัติการส่วนกลาง
ข้อมูลการติดต่อ (Contact)
ผุ้นำชุมชน
หมู่ที่ 11 ต.รุ่งระวี อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ หมู่ 11 ต.รุ่งระวี อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ
045609043
jetsb_sb@hotmailcom

 
THAILAND Tourism Directory
PTT THAILAND GRAND PRIX 2018
 
Moto DT
 
 
 
 

ติดต่อสอบถาม

02 283 1500

เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

จันทร์ - ศุกร์ (เวลาราชการ)

004 Facebook  003 Twitter  001 Youtube

แผนผังเว็บไซต์

 

แผนที่ติดต่อกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา