สถานที่ท่องเที่ยว

พระธาตุกู่บ้านงิ้ว

รายละเอียด
เป็นซากวิหารเก่าที่สร้างด้วยก้อนศิลาแลง, หินทราย และหินดินดาน มีรอยเจาะด้านข้างสองข้าง วางเรียงรายซ้อนกันลักษณะเป็นถ้ำหรือเนินสูงประมาณ ๓ เมตร มีใบเสมาฝังอยู่รอบ และบริเวณดอนปู่ตาบ้านกู่จานซึ่งห่างกันประมาณ ๕๐๐ เมตร มีใบเสมาฝังอยู่ ๘ ใบ มีลักษณะเป็นศิลาทรายและศิลาแลง บริเวณนั้นมีลิงอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ปัจจุบันกู่บ้านงิ้วยังมีสภาพเป็นป่าดอนปู่ตา มีก้อนหินน้อยใหญ่วางเรียงรายจำนวนมาก และรอบๆ ยังมีใบเสมาอยู่ กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๑ เล่มที่ ๖๕ ตอนที่ ๔๓ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๑ เนื้อที่ ๓ ไร่ ๑ งาน ๗๐ ตารางวาเป็นซากวิหารเก่าที่สร้างด้วยก้อนศิลาแลง, หินทราย และหินดินดาน มีรอยเจาะด้านข้างสองข้าง วางเรียงรายซ้อนกันลักษณะเป็นถ้ำหรือเนินสูงประมาณ ๓ เมตร มีใบเสมาฝังอยู่รอบ และบริเวณดอนปู่ตาบ้านกู่จานซึ่งห่างกันประมาณ ๕๐๐ เมตร มีใบเสมาฝังอยู่ ๘ ใบ มีลักษณะเป็นศิลาทรายและศิลาแลง บริเวณนั้นมีลิงอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ปัจจุบันกู่บ้านงิ้วยังมีสภาพเป็นป่าดอนปู่ตา มีก้อนหินน้อยใหญ่วางเรียงรายจำนวนมาก และรอบๆ ยังมีใบเสมาอยู่ กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๑ เล่มที่ ๖๕ ตอนที่ ๔๓ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๑ เนื้อที่ ๓ ไร่ ๑ งาน ๗๐ ตารางวา
ลักษณะเด่น
-เป็นพื้นที่อนุรักษ์ของชุมชน
ประวัติ
พระธาตุกู่บ้านงิ้ว เป็นแหล่งโบราณคดีที่มีความเป็นเอกลักษณ์ในสมัยยุคนั้นๆ เป็นซากวิหารเก่าที่สร้างด้วยก้อนศิลาแลง, หินทราย และหินดินดาน มีรอยเจาะด้านข้างสองข้าง วางเรียงรายซ้อนกันลักษณะเป็นถ้ำหรือเนินสูงประมาณ 3 เมตร และนอกจากนี้ยังมีใบเสมาฝังอยู่รอบ

 ข้อมูลแนะนำ

กลุ่มนักท่องเที่ยว

 • กลุ่มครอบครัว
 • กลุ่มวัยทำงาน
 • กลุ่มนักเรียนนักศึกษา / เยาวชน / วัยรุ่น
 • กลุ่มศิลปวัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์

เวลาทำการ

วันอาทิตย์:
08:00 - 17:00
วันจันทร์:
08:00 - 17:00
วันอังคาร:
08:00 - 17:00
วันพุธ:
08:00 - 17:00
วันพฤหัสบดี:
08:00 - 17:00
วันศุกร์:
08:00 - 17:00
วันเสาร์:
08:00 - 17:00
หมายเหตุเวลาทำการ:
 

ราคาค่าเข้าชม

ราคาค่าเข้าชม:
ไม่มีค่าใช้จ่าย

ข้อมูลแนะนำ

เวลาที่ใช้เที่ยวที่นี่:
 
ที่จอดรถ:
 

 สาธารณูปโภค

ระบบการสื่อสาร

 • สัญญาณโทรศัพท์

Specifications

 • ได้รับการรับรอง (Certified)
 • ข้อมูลที่เป็นทางการของหน่วยงานรัฐ :
  กรมการท่องเที่ยว
 • ปรับปรุงข้อมูลโดย :
  ศูนย์ปฏิบัติการส่วนกลาง
ข้อมูลการติดต่อ (Contact)
บ้านงิ้ว ม.5 ต.กู่จาน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร 35110
045-737784

 
THAILAND Tourism Directory
PTT THAILAND GRAND PRIX 2018
 
Moto DT
 
 
 
 

ติดต่อสอบถาม

02 283 1500

เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

จันทร์ - ศุกร์ (เวลาราชการ)

004 Facebook  003 Twitter  001 Youtube

แผนผังเว็บไซต์

 

แผนที่ติดต่อกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา