สถานที่ท่องเที่ยว

วัดแจ้ง

รายละเอียด
สิมวัดแจ้งเป็นโบราณสถานที่มีคุณค่าแห่งหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี เคยได้รับเกียรติบัตรในงานนิทรรศการ สถาปนิก 30 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ลักษณะเด่น
-โบสถ์หรือสิม ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ และมีความงดงาม
ประวัติ
เมื่อ พ.ศ.2431 ตรงกับสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 โดยการดำริของเจ้าราชบุตร(หนูคำ) หนึ่งในคณะอาญาสี่ผู้ปกครองเมืองอุบลราชธานีในสมัยนั้น ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ.2436 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ทิศเหนือจรดถนนสุริยาตร์ ทิศใต้จรดถนนสรรพสิทธิ์ ทิศตะวันออกจรดถนนนครบาล ทิศตะวันตกจรดซอยหลังวัดวัดแจ้ง ต่อมาปี พ.ศ.2455 หรือหลังจากการตั้งวัด 24 ปี จึงได้มีการสร้างโบสถ์ขึ้น โดยท่านญาเพ็ง ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่านญาหอ จึงสันนิษฐานว่าช่างที่สร้างสิมวัดแจ้งน่าจะเป็นช่างหลวงของเมืองอุบลราชธานี ซึ่งชื่อวัดนี้มีเรื่องสืบเล่าต่อมาว่าเกิดจากการที่ผู้สร้างเกิดการเห็นแจ้งในกุศลบุญ (แจ้ง ในภาษาอีสานหมายความว่า ความสว่าง) พระอุโบสถของวัดแจ้ง หรือภาษาท้องถิ่นเรียกสิม สร้างเสร็จในราวปี พ.ศ. 2455 ได้รับการยกย่องว่ามีรูปทรงสวยงาม และมีงานจำหลักไม้ที่มีฝีมือแบบพื้นบ้านโดยแท้ ซึ่งนับวันจะหาดูเป็นตัวอย่างศึกษาได้ยาก เป็นอุโบสถขนาดไม่ใหญ่นัก กว้างประมาณ 6 เมตร ยาว 15 เมตร สูง 10 เมตร ฐานเตี้ย ตัวอาคารก่อด้วยอิฐฉาบปูน ฐานเอวขันธ์แบบปากพาน หลังคาชั้นเดียวเดิมมุงด้วยกระเบื้องไม้ ต่อมาเปลี่ยนเป็นกระเบื้องดินเผา มีบันไดอยู่ด้านหน้า ราวบันไดปั้นเป็นรูปจระเข้หมอบ ส่วนหน้าบันหน้าอุด ปีกนก และรวงผึ้งสลักไม้เป็นลายดอกบัวกอบัวอย่างสวยงาม โดยเฉพาะหางหงส์ซึ่งมีลักษณะพิเศษคือ ทำเป็นรูปหัวนาค ตรงหงอนสะบัดปลายเป็นกนกเปลว มีมุขเฉลียงอยู่ด้านหน้า หน้าต่างด้านข้างด้านละ 3 ช่อง ผนังด้านหลังก่อทึบถึงจั่วไม่มีหน้าบัน เสาด้านหน้าเป็นเสาไม้กลม 4 ต้น หน้าบันสลักไม้เป็นลวดลายแบบพื้นบ้านผสมลายไทยภาคกลาง บนสุดเป็นภาพอินทร์ทรงช้างเอราวัณ หน้าบันปิดทองร่องกระจก อุโบสถวัดแจ้งได้รับการบูรณะเรื่อยมาถึง 3 ครั้ง คือครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2495 ครั้งที่สอง พ.ศ.2513 และครั้งที่สาม พ.ศ.2527 ตามลำดับ โดยครั้งสุดท้ายกรมศิลปกรทำการบูรณะและพยายามอนุรักษ์สภาพเก่าของสิมไว้ให้ได้มากที่สุด ถึงแม้ว่าสิมวัดแจ้งจะมีการบูรณะถึง 3 ครั้งก็ตาม แต่ก็ยังเป็นการบูรณะที่พยายามคงสภาพเดิมเอาไว้ให้มากที่สุด นับเป็นโบราณสถานที่มีคุณค่าแห่งหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี เคยได้รับเกียรติบัตรในงานนิทรรศการ สถาปนิก 30 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 ข้อมูลแนะนำ

กลุ่มนักท่องเที่ยว

 • กลุ่มครอบครัว
 • กลุ่มผู้สูงอายุ
 • กลุ่มท่องเที่ยวเชิงศาสนา

เวลาทำการ

วันอาทิตย์:
07:00 - 17:00
วันจันทร์:
07:00 - 17:00
วันอังคาร:
07:00 - 17:00
วันพุธ:
07:00 - 17:00
วันพฤหัสบดี:
07:00 - 17:00
วันศุกร์:
07:00 - 17:00
วันเสาร์:
07:00 - 17:00
หมายเหตุเวลาทำการ:
 

ราคาค่าเข้าชม

ราคาค่าเข้าชม:
ไม่มีค่าใช้จ่าย

ข้อมูลแนะนำ

เวลาที่ใช้เที่ยวที่นี่:
 
ที่จอดรถ:
 

 สิ่งอำนวยความสะดวก

ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวก

 • สุขา
 • ป้ายชี้ทางเข้าถึง

 สาธารณูปโภค

ระบบการสื่อสาร

 • สัญญาณโทรศัพท์

Specifications

 • ได้รับการรับรอง (Certified)
 • ข้อมูลที่เป็นทางการของหน่วยงานรัฐ :
  กรมการท่องเที่ยว
 • ปรับปรุงข้อมูลโดย :
  ศูนย์ปฏิบัติการส่วนกลาง
ข้อมูลการติดต่อ (Contact)
148 ถนนสรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
043873480

 
THAILAND Tourism Directory
PTT THAILAND GRAND PRIX 2018
 
Moto DT
 
 
 
 

ติดต่อสอบถาม

02 283 1500

เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

จันทร์ - ศุกร์ (เวลาราชการ)

004 Facebook  003 Twitter  001 Youtube

แผนผังเว็บไซต์

 

แผนที่ติดต่อกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา