สถานที่ท่องเที่ยว

หมู่บ้านวัฒนธรรมบ้านอาลึ

รายละเอียด
หมู่วัฒนธรรมบ้านอาลึ อยู่ในอำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ หมู่บ้านแห่งนี้เป็นชุมชนพื้นบ้านชาวกูยพื้นเมือง ที่มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เป็นของตัวเองอยู่มากมายซึ่งควรค่าแก่การอนุรักษ์ และเป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดแก่นักท่องเที่ยวที่นิยมท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ ได้ศึกษาเรื่องวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนพื้นบ้านโบราณที่ยังคงมีให้เห็น มีการดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายจากพรรพบุรุษจวบจนปัจจุบันนับเป็นเวลานับร้อยปี ภายใต้ขนมธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและและการแต่งกายแบบโบราณที่สืบทอดกันมา ไว้คอยรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนอย่างเช่นบ้านเรือน และฉางข้าวโบราณที่สร้างขึ้นด้วยสถาปัตย์แบบชาวกูย เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ สัมผัสกับวิถีชีวิตการทอผ้าไหมพื้นบ้าน และการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ การทำไร่นาเกษตรกรรม แบบดั้งเดิม และการประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน พิธีกรรมการบายศรีสู่ขวัญเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวและผู้มาเยี่ยมชม พิธีกรรมรำแกลมอ และรำแกลออ ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่รักษาผู้ป่วยไม่ทราบสาเหตุ หาดูได้ยากนอกจากที่ชุมชนชาวกูยบ้านอาลึ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
ลักษณะเด่น
-เรียนรู้วิถีชีวิตคนในท้องถิ่น -- -- --

 ข้อมูลแนะนำ

กลุ่มนักท่องเที่ยว

 • กลุ่มครอบครัว
 • กลุ่มวัยทำงาน
 • กลุ่มนักเรียนนักศึกษา / เยาวชน / วัยรุ่น
 • กลุ่มสตรี
 • กลุ่มศิลปวัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์
 • กลุ่มวิถีชีวิต / ชุมชน / วิถีเกษตร

เวลาทำการ

วันอาทิตย์:
06:00 - 17:00
วันจันทร์:
06:00 - 17:00
วันอังคาร:
06:00 - 17:00
วันพุธ:
06:00 - 17:00
วันพฤหัสบดี:
06:00 - 17:00
วันศุกร์:
06:00 - 17:00
วันเสาร์:
06:00 - 17:00
หมายเหตุเวลาทำการ:
 

ราคาค่าเข้าชม

ราคาค่าเข้าชม:
ไม่มีค่าใช้จ่าย

ข้อมูลแนะนำ

เวลาที่ใช้เที่ยวที่นี่:
 
ที่จอดรถ:
 

 สิ่งอำนวยความสะดวก

ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวก

 • สุขา

 สาธารณูปโภค

ระบบกำจัดขยะ

 • คัดแยกขยะ

ระบบไฟฟ้า

 • การไฟฟ้า
 

ระบบน้ำใช้

 • ระบบน้ำใช้

ระบบการสื่อสาร

 • สัญญาณโทรศัพท์
 
 

Specifications

 • ได้รับการรับรอง (Certified)
 • ข้อมูลที่เป็นทางการของหน่วยงานรัฐ :
  กรมการท่องเที่ยว
 • ปรับปรุงข้อมูลโดย :
  ศูนย์ปฏิบัติการส่วนกลาง
ข้อมูลการติดต่อ (Contact)
บ้านอาลึ หมู่ 4 ต.สำโรงทาบ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170
083-1260957

 
THAILAND Tourism Directory
PTT THAILAND GRAND PRIX 2018
 
Moto DT
 
 
 
 

ติดต่อสอบถาม

02 283 1500

เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

จันทร์ - ศุกร์ (เวลาราชการ)

004 Facebook  003 Twitter  001 Youtube

แผนผังเว็บไซต์

 

แผนที่ติดต่อกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา