สถานที่ท่องเที่ยว

หมู่บ้านวัฒนธรรมไทกวน

รายละเอียด
หมู่บ้านวัฒนธรรมไทกวน
ตั้งอยู่บ้านนาถ่อนทุ่ง ตำบลนาถ่อน เป็นชุมชนชนเผ่าไทกวนโบราณชนเผ่านี้มีประเพณี ความเชื่อ และวิถีชีวิตที่โดดเด่น โดยเฉพาะการตีมีด และการทอผ้า ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของบรรพชนท้องถิ่นโบราณ ในสมัยก่อนพอเสร็จจากการทำนาแล้ว ผู้หญิงก็จะทอผ้าไว้สำหรับสวมใส่ ส่วนผู้ชายนั้นก็จะทำพวก จอบ เสียม มีด เครื่องมือทางการเกษตร เพื่อที่จะใช้ในการทำนาหน้าต่อไป เป็นอย่างนี้มาช้านาน จนกลายเป็นอาชีพหลักของหมู่บ้าน “พอเสร็จหน้านา ผู้หญิงทอผ้า ผู้ชายตีเหล็ก” เป็นคติเศรษฐกิจพื้นเมืองของชนเผ่าไทกวน ปัจจุบันนี้การตีมีดด้วยมือแบบโบราณยังหลงเหลือให้ได้เห็นอยู่ เพราะวิธีนี้แม้จะได้มีดคุณภาพดีเยี่ยมกว่า แต่ก็ใช้เวลาและแรงกายเป็นอย่างมาก ปัจจุบันชาวบ้านจึงหันมาใช้เครื่องจักรในการตีมีด 

นักท่องเที่ยวสามารถเช่ารถพ่วงข้างพาเที่ยวแหล่งเรียนรู้วิถีชุมชน คนตีเหล็ก ติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน 
การเดินทาง ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 34 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 212 นครพนม-มุกดาหาร เลี้ยงขวาเข้าบ้านนาถ่อน

 ข้อมูลแนะนำ

กลุ่มนักท่องเที่ยว

 • กลุ่มครอบครัว
 • กลุ่มวัยทำงาน
 • กลุ่มนักเรียนนักศึกษา / เยาวชน / วัยรุ่น
 • กลุ่มสตรี
 • กลุ่ม MICE / ศึกษาดูงาน
 • กลุ่มศิลปวัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์
 • กลุ่มวิถีชีวิต / ชุมชน / วิถีเกษตร

เวลาทำการ

วันอาทิตย์:
08:00 - 16:00
วันจันทร์:
08:00 - 16:00
วันอังคาร:
08:00 - 16:00
วันพุธ:
08:00 - 16:00
วันพฤหัสบดี:
08:00 - 16:00
วันศุกร์:
08:00 - 16:00
วันเสาร์:
08:00 - 16:00
หมายเหตุเวลาทำการ:
 

ราคาค่าเข้าชม

ราคาค่าเข้าชม:
ไม่มีค่าใช้จ่าย

ข้อมูลแนะนำ

เวลาที่ใช้เที่ยวที่นี่:
 
ที่จอดรถ:
 

 สิ่งอำนวยความสะดวก

ข้อมูลที่พักในแหล่งท่องเที่ยว

 • โฮมสเตย์

ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวก

 • สุขา
 • ร้านอาหาร
 • มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
 

 สาธารณูปโภค

ระบบกำจัดขยะ

 • คัดแยกขยะ

ระบบไฟฟ้า

 • การไฟฟ้า
 

ระบบน้ำใช้

 • น้ำบาดาล
 • ระบบน้ำใช้
 • ประปา

ระบบการสื่อสาร

 • สัญญาณโทรศัพท์

Specifications

 • ได้รับการรับรอง (Certified)
 • ปรับปรุงข้อมูลโดย :
  ศูนย์ปฏิบัติการส่วนกลาง
ข้อมูลการติดต่อ (Contact)
องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน
หมู่บ้านวัฒนธรรมไทกวน ถนนหลังศาลากลาง ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110

 
THAILAND Tourism Directory
PTT THAILAND GRAND PRIX 2018
 
Moto DT
 
 
 
 

ติดต่อสอบถาม

02 283 1500

เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

จันทร์ - ศุกร์ (เวลาราชการ)

004 Facebook  003 Twitter  001 Youtube

แผนผังเว็บไซต์

 

แผนที่ติดต่อกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา