สถานที่ท่องเที่ยว

หอศิลปวัฒนธรรมและอาคารกาญจนาภิเษก

รายละเอียด
หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งอยู่บริเวณข้างบึงศรีฐาน ตรงข้ามกับหอประชุมกาญจนาภิเษก จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นหน่วยกลางในการประสานงาน การจัดนิทรรศการ การเผยแพร่ และจัดแสดงด้านศิลปวัฒนธรรม ของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตัวอาคารหลักได้รับการออกแบบโดยรศ.วิโรฒ ศรีสุโร และ รศ.ธิติ เฮงรัศมี โดยให้มีรูปทรงที่แสดงออกถึงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นคืออาคารรูปทรง “เล้าข้าว” ของอีสาน อันหมายถึงการเก็บออมอาหารการกินไว้อย่างอุดมสมบูรณ์ซึ่งนอกจากตัวอาคารหลักแล้ว หอศิลปวัฒนธรรมยังรวมถึงบริเวณลานแสดงกลางแจ้งซึ่งเป็นเวทีการแสดงเพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการแสดง พร้อมลานอเนกประสงค์ ตลอดจนสวนหย่อมสำหรับใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
ลักษณะเด่น
-รูปทรงอาคารที่ทันสมัย -นิทรรศการแสดงศิลปวัฒนธรรมภาคอีสาน -แหล่งเรียนรู้และสร้างสรรค์งานศิลป์ --นิทรรศการด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีของอีสานยุคโบราณ
ประวัติ
หอศิลปวัฒนธรรม อยู่ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานการจัดนิทรรศการ การเผยแพร่และการจัดแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมของหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย บริเวณของหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมเป็นห้องนิทรรศการถาวรในรูปแบบ พิพิธภัณฑ์การศึกษา ที่แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับภูมิภาคอีสาน เช่น ภูมิศาสตร์กายภาพ ประวัติศาสตร์และโบราณคดี ชาติพันธุ์วิทยา ประเพณีวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมอีสาน ภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานและอีสานในยุคปัจจุบัน โดยใช้วิธีการนำเสนอด้วยเทคโนโลยีและสื่อทันสมัยที่สุดของภาคอีสาน

 ข้อมูลแนะนำ

กลุ่มนักท่องเที่ยว

 • กลุ่มนักเรียนนักศึกษา / เยาวชน / วัยรุ่น

เวลาทำการ

วันอาทิตย์:
10:00 - 19:00
วันจันทร์:
10:00 - 19:00
วันอังคาร:
10:00 - 19:00
วันพุธ:
10:00 - 19:00
วันพฤหัสบดี:
10:00 - 19:00
วันศุกร์:
10:00 - 19:00
วันเสาร์:
10:00 - 19:00
หมายเหตุเวลาทำการ:
เปิดเวลา 08.30-16.30 น. หยุดวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ราคาค่าเข้าชม

ราคาค่าเข้าชม:
ไม่มีค่าใช้จ่าย

ข้อมูลแนะนำ

เวลาที่ใช้เที่ยวที่นี่:
 
ที่จอดรถ:
 

 สิ่งอำนวยความสะดวก

ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวก

 • สุขา
 • ป้ายสื่อความหมาย
 • ป้ายชี้ทางเข้าถึง

 สาธารณูปโภค

ระบบกำจัดขยะ

 • คัดแยกขยะ

ระบบไฟฟ้า

 • การไฟฟ้า
 

ระบบน้ำใช้

 • ระบบน้ำใช้
 • ประปา

ระบบรักษาความปลอดภัย

 • เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
 

ระบบการสื่อสาร

 • สัญญาณโทรศัพท์

Specifications

 • ได้รับการรับรอง (Certified)
 • ข้อมูลที่เป็นทางการของหน่วยงานรัฐ :
  กรมการท่องเที่ยว
 • ปรับปรุงข้อมูลโดย :
  ศูนย์ปฏิบัติการส่วนกลาง
ข้อมูลการติดต่อ (Contact)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น - ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
0-4333-2035
www.khonkaen@mots.go.th

 
THAILAND Tourism Directory
PTT THAILAND GRAND PRIX 2018
 
Moto DT
 
 
 
 

ติดต่อสอบถาม

02 283 1500

เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

จันทร์ - ศุกร์ (เวลาราชการ)

004 Facebook  003 Twitter  001 Youtube

แผนผังเว็บไซต์

 

แผนที่ติดต่อกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา