สถานที่ท่องเที่ยว

หาดบุ้งสะพัง หรือ หาดศรีภิรมณ์

รายละเอียด
หาดบุ่งสระพัง มีหาดทรายสายสวยงามส่องประกายวาวระยิบระยับยามเมื่อต้องแสงอาทิตย์ ถ้ายืนอยู่บนฝั่งก็สามารถมองเห็นหาดทรายทอดลงไปในแม่น้ำมูลจนเกือบจะถึงอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำ ในที่สุดชื่อเสียงของหาดทรายแห่งนี้เริ่มเป็นที่กล่าวขานถึง และกลายเป็น สถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญแห่งหนึ่งของ จังหวัดอุบลราชธานี ที่ผู้คนหลงใหลในความสวยงาม ในเวลาต่อมา 
ในแม่น้ำมูลตลอดสาย มี หาดบุ่งสระพัง เป็น หาดแห่งเดียวที่มีทรายไหลมารวม กันจนกลายเป็นเนิน สามารถ เล่น กิจกรรมต่าง ๆ กลาง แม่น้ำมูล เช่น ก่อกองทราย เล่น กีฬา ประเภทต่าง ๆ หาดบุ่งสระพัง มี เนินทราย กลาง ลำน้ำมูล จำนวนมาก เนื่องจากแม่น้ำมูลบริเวณดังกล่าวเป็นโค้งคุ้งน้ำ แม่น้ำฝั่งอำเภอวารินชำราบเป็นร่องน้ำลึก มีตลิ่งค่อนข้างสูง จึงทำให้ทราย ไหลมารวมกันอยู่ฝั่งอำเภอเมืองตรงบริเวณ หาดบุ่งสระพัง ซึ่งมีท่าน้ำราบเรียบ พอถึงหน้าแล้ง ก็จะมีเนินทรายผุดขึ้นกลางลำน้ำมูลขาวโพลน นักท่องเที่ยวสามารถลงไปเล่นแม่น้ำมูล หรือเดินข้าม แม่น้ำมูล ได้
ลักษณะเด่น
- มีเนินทรายผุดขึ้นกลางลำน้ำมูลสวยงาม -รับประทานอาหาร -เล่นกิจกรรมทางน้ำ
ประวัติ
อดีต เริ่มมาจากการที่ท่านได้นำ พระภิกษุสามเณร ในปกครองของท่านไปขนทรายที่ หาดบุ่งสระพัง ขึ้นมาทำการ ก่อสร้างเสนาสนะภายใน วัดปากน้ำ และวัดใกล้เคียง ต่อมาเมื่อ หาดบุ่งสระพัง เป็นที่เล่าขานถึงความสวยงามของประชาชน ทั่วไป และ จังหวัดไกล้เคียง พระมงคลธรรมวัฒน์ เป็นพระเถระที่มีอารมณ์แจ่มใส สุภาพอ่อนโยน ใจคอ กว้างขวางหนักแน่น โอบอ้อมอารี สงบเสงี่ยม หนักแน่นในธรรมวินัย มั่นคงอยู่ ในพรหมวิหาร มี ความกตัญญูเป็นเลิศ และ อ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ปกครอง อ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ปกครอง มุ่งมั่นในการทำงาน และให้การอนุเคราะห์ลูกศิษย์ตลอดจนชาวบ้าน เหมือนลูกหลาน ด้วยเมตตาธรรมอันสูงยิ่ง งานการพัฒนาบ้านเกิดของ พระมงคลธรรมวัฒน์ ยังไม่หยุดนิ่ง หากแต่ดำเนินไปอย่างเงียบๆ ภายใต้ความอ่อนน้อมถ่อมตน ปราศจากการโอ้อวดและประกาศให้ใครได้รับรู้ การที่ท่านได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนในเมืองอุบล ในสำนักของครูบาอาจารย์ที่มีระเบียบวินัยเคร่งครัด และมีโอกาสได้เดินทางไปกรุงเทพฯ ตลอดจนสถานที่มีความเจริญก้าวหน้าต่างๆ เป็นสิ่งสำคัญทำให้ท่านแม้จะเป็นพระหลวงตาต่างจังหวัด แต่ก็แตกต่างจากพระหลวงตาต่างจังหวัดโดยทั่วไป เพราะความเป็นผู้ผ่านสังคมเมืองมาก่อน จึงทำให้ท่านมองการณ์ไกล มีแนวคิดที่จะพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญขึ้น ทัดเทียมสังคมทั่วๆ ไป พระมงคลธรรมวัฒน์ ได้นำชาวบ้านตัดถนนจากหมู่บ้านลงสู่ แม่น้ำมูล พร้อมกับสร้างศาลาอเนกประสงค์ขึ้นหลังหนึ่ง ที่ หาดทราย ริมฝั่งแม่น้ำมูล ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า “หาดบุ่งสะพัง” ยังความแปลกประหลาดใจให้เกิดแก่ชาวบ้านในสมัยนั้น เนื่องจากบริเวณดังกล่าวน้ำจะท่วมในหน้าฝน ซึ่งจะทำให้ถนนและศาลาเกิดความเสียหายแล้ว ชาวบ้านยังมองไม่เห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการทำเช่นนั้น 
ส่วนทางด้านปลายน้ำ บุ่งสระพัง ท่านได้ขอความช่วยเหลือจากทหารหน่วยซิวิ-แอคชั่น กองทัพสหรัฐอเมริกาตัดถนนลงสู่ บุ่งสระพัง อีกเส้นทางหนึ่ง เพื่อให้ชาวตำบลกระโสบ ตลอดจนตำบลใกล้เคียง เดินทางลงสู่แม่น้ำได้สะดวก และถนนสายดังกล่าวจึงมีชื่อเรียกว่า “ ทางหลวงกระโสบ ” ในเวลา ต่อมา เมื่อการเดินทางจากหมู่บ้านลงสู่ แม่น้ำมูล สะดวก ผู้คนก็เริ่ม เข้าไปพักอาศัย บ้างก็นำสัตว์เลี้ยงเข้าไปเลี้ยง บ้างก็เข้าไปหาอาหาร บริเวณหาดทรายริมฝั่งแม่น้ำมูลก็เริ่มมีผู้คนสัญจรไปมา ทั้งกลางวันและกลางคืน ต่อจากนั้น ท่านเริ่มให้พระเณรนำทรายจากหาดทรายขึ้นไปใช้ในการก่อสร้างภายในวัด และเริ่มนำชาวบ้านพัฒนา หาดบุ่งสระพัง ให้มีความ สวยงามมากยิ่งขึ้น และ กำหนดให้มีกิจกรรม ต่าง ๆ ในเทศกาลที่เกี่ยวกับวันสำคัญ เช่น ลอยกระทง และ ก่อเจดีย์ทราย ใน เทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น

 ข้อมูลแนะนำ

กลุ่มนักท่องเที่ยว

 • กลุ่มครอบครัว
 • กลุ่มผู้สูงอายุ
 • กลุ่มวัยทำงาน
 • กลุ่มนักเรียนนักศึกษา / เยาวชน / วัยรุ่น
 • กลุ่ม Soft Adventure & Ecotourism

เวลาทำการ

วันอาทิตย์:
08:00 - 19:00
วันจันทร์:
08:00 - 19:00
วันอังคาร:
08:00 - 19:00
วันพุธ:
08:00 - 19:00
วันพฤหัสบดี:
08:00 - 19:00
วันศุกร์:
08:00 - 19:00
วันเสาร์:
08:00 - 19:00
หมายเหตุเวลาทำการ:
เวลาในการเปิด-ปิดบริการแพอาหารแต่ละร้านไม่เท่ากัน

ราคาค่าเข้าชม

ราคาค่าเข้าชม:
ไม่มีค่าใช้จ่าย

ข้อมูลแนะนำ

เวลาที่ใช้เที่ยวที่นี่:
 
ที่จอดรถ:
 

 สิ่งอำนวยความสะดวก

ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวก

 • สุขา
 • ร้านอาหาร
 • ป้ายชี้ทางเข้าถึง

 สาธารณูปโภค

ระบบไฟฟ้า

 • การไฟฟ้า

ระบบน้ำใช้

 • แหล่งน้ำธรรมชาติ
 • ประปา
 

ระบบการสื่อสาร

 • สัญญาณโทรศัพท์
 • สัญญาณอินเตอร์เน็ต

Specifications

 • ได้รับการรับรอง (Certified)
 • ข้อมูลที่เป็นทางการของหน่วยงานรัฐ :
  กรมการท่องเที่ยว
 • ปรับปรุงข้อมูลโดย :
  ศูนย์ปฏิบัติการส่วนกลาง
ข้อมูลการติดต่อ (Contact)
บ้านปากน้ำ หมู่ 10 ต.กุดลาด อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000

 
THAILAND Tourism Directory
PTT THAILAND GRAND PRIX 2018
 
Moto DT
 
 
 
 

ติดต่อสอบถาม

02 283 1500

เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

จันทร์ - ศุกร์ (เวลาราชการ)

004 Facebook  003 Twitter  001 Youtube

แผนผังเว็บไซต์

 

แผนที่ติดต่อกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา