สถานที่ท่องเที่ยว

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าลำปาว

รายละเอียด
สถานที่ตั้งและบริเวณ
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ มีสำนักงานตั้งอยู่บริเวณแหลมโนนวิเศษ ในท้องที่ ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีหน่วยพิทักษ์ป่า 1 หน่วย คือ หน่วยพิทักษ์ป่านาโก ตั้งอยู่ท้องที่บ้านนาโก ตำบลเสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ พิกัด
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าลำปาว มีเนื้อที่ 210,938 ไร่ มีอาณาเขตบริเวณอยู่ในท้องที่ตำบลลำปาว อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 

*หมายเหตุ ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด*
ข้อมูลจาก: http://www.dnp.go.th
ลักษณะเด่น
ลักษณะเด่นของพื้นที่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าลำปาวมีลักษณะเด่นคือเป็นเขื่อนเก็บกักน้ำที่
ใช้ในการชลประทานและเป็นเขื่อนดินที่ยาวที่สุดในประเทศไทย เป็นพื้นที่ที่ Sensitive 
ต่อระบบการเกษตรของเกษตรกรของจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดร้อยเอ็ด
ซึ่งต้องอาศัยน้ำจากเขื่อนลำปาว

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าลำปาว มีบริเวณเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำชี-แม่น้ำมูลซึ่งที่ราบลุ่มทั้งสองเป็นที่ลุ่มต่ำ 
ในฤดูฝนบางพื้นที่จะมีน้ำท่วมทุกปีสภาพทั่วไปจะเป็นพื้นน้ำประมาณ 95% 
โดยอยู่ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำ ลำปาว และมีบางส่วนอยู่บนบก คือที่ตั้งสำนักงานเขตห้ามล่าสัตว์ป่าลำปาว 
และบ้านพักบริเวณแหลมโนนวิเศษ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
และพื้นที่ส่วนที่เป็นสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าลำปาว
ประวัติ
เนื่องด้วยในบริเวณพื้นที่อ่างเก็บน้ำลำปาว มีนกชนิดต่างๆ มาอาศัยอยู่อย่างมากมายและ
มีการจับและล่ากันเป็นจำนวนมาก ในปี พ.ศ. 2525 นายทวี หนูทอง นักวิชาการ กองอนุรักษ์สัตว์ป่า
ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งหัวหน้าอุทยานสัตว์ป่าลำปาว ได้ทำการสำรวจและนำเสนอกองอนุรักษ์สัตว์ป่า
เพื่อจัดตั้งให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าลำปาว จนถึงปี พ.ศ. 2531 
จึงได้มีการประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดให้พื้นที่อ่างเก็บน้ำลำปาวทั้งหมด
เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าลำปาว โดยได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 105 ตอนที่ 112 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2531
และได้ดำเนินการอย่างเป็นทางการตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2532 เป็นต้นมา

 ข้อมูลแนะนำ

กลุ่มนักท่องเที่ยว

 • กลุ่มครอบครัว
 • กลุ่มวัยทำงาน
 • กลุ่มนักเรียนนักศึกษา / เยาวชน / วัยรุ่น

เวลาทำการ

วันอาทิตย์:
07:00 - 18:00
วันจันทร์:
07:00 - 18:00
วันอังคาร:
07:00 - 18:00
วันพุธ:
07:00 - 18:00
วันพฤหัสบดี:
07:00 - 18:00
วันศุกร์:
07:00 - 18:00
วันเสาร์:
07:00 - 18:00
หมายเหตุเวลาทำการ:
วันและเวลาทำการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ราคาค่าเข้าชม

ราคาค่าเข้าชม:
ไม่มีค่าใช้จ่าย

ข้อมูลแนะนำ

เวลาที่ใช้เที่ยวที่นี่:
 
ที่จอดรถ:
100คัน

 สาธารณูปโภค

ระบบไฟฟ้า

 • การไฟฟ้า

ระบบน้ำใช้

 • ประปา
 

ระบบรักษาความปลอดภัย

 • กล้อง CCTV
 • ถังดับเพลิง
 • เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
 • สัญญาณเตือนภัย

ระบบการสื่อสาร

 • สัญญาณ wifi
 • โทรศัพท์สาธารณะ
 • สัญญาณโทรศัพท์
 • สัญญาณอินเตอร์เน็ต
 • ไปรษณีย์

Specifications

 • ได้รับการรับรอง (Certified)
 • ข้อมูลที่เป็นทางการของหน่วยงานรัฐ :
  กรมการท่องเที่ยว
 • ปรับปรุงข้อมูลโดย :
  ศูนย์ปฏิบัติการส่วนกลาง
ข้อมูลการติดต่อ (Contact)
สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
แหลมโนนวิเศษ ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46140

 
THAILAND Tourism Directory
PTT THAILAND GRAND PRIX 2018
 
Moto DT
 
 
 
 

ติดต่อสอบถาม

02 283 1500

เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

จันทร์ - ศุกร์ (เวลาราชการ)

004 Facebook  003 Twitter  001 Youtube

แผนผังเว็บไซต์

 

แผนที่ติดต่อกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา