สถานที่ท่องเที่ยว

เจดีย์พุทธเมตตา ( วัดวังปลาโด )

รายละเอียด
วัดวังปลาโด เป็นวัดที่กำลังก่อสร้างเจดีย์ "พระพุทธเมตตา" ซึ่งเป็นแบบจำลองมาจาก พุทธคยา ประเทศอินเดีย ด้วยดำริของพระครูปริยัติภาวนานิเทศก์ (หลวงตาโสบิน โสปาโก โพธิ) ซึ่งเป็นพระธรรมทูตรุ่นแรกๆของประเทศไทยที่ออกไปเผยแพร่ศาสนาพุทธยังต่างประเทศ ครั้งท่านเดินทางไปยังประเทศอินเดีย ณ สถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า พระครูได้ตั้งจิตอธิฐานว่าจะสร้างองค์จำลองของพุทธคยาไว้ที่ประเทศไทย เพื่อให้คนไทยที่ไม่สามารถเดินทางมาประเทศอินเดียได้มีที่น้อมรำลึกถึงการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า พระครูจึงเลือกเอาวัดวังปลาโดอันเป็นบ้านเกิดของท่านในการก่อสร้างเจดีย์นี้ บริเวรรอบๆพระเจดีย์ยังได้มีการก่อสร้างสถานที่จำลองการประสูติและปรินิพพานของพระพุทธเจ้าเอาไว้ด้วย ภายในองค์พระเจดีย์ยังได้ประดิษฐานพระประทาน "พระพุทธเมตตาหินหยกขาว" ซึ่งหินหยกนี้ได้มาจากประเทศพม่ามีการทำเรื่องร้องขอรัฐบาลพม่าเพื่อนำหินหยกขาวเข้ามาแกะสลักเป็นพระพุทธรูปที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2548 จึงทำการอันเชิญเดินทางมายังวัดวังปลาโดโดยระหว่างทางด้ทำพิธีพุทธาภิเษกมาตลอดการเดินทางและมีการแวะตามวัดต่างๆ เช่น แวะที่พระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ 3 วัน วัดพระธาตุวังหลัง จังหวัดลำปาง 1 วัน 1 คืน วัดนางพระยา จังหวัดพิษณุโลก 1 คืน แวะที่ศาลพ่อขุนผาเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 คืน แวะที่สำนักสงฆ์ พระอาจารย์ ดร.มหาบาง จังหวัดขอนแก่น ต่อมาที่วัดบ้านแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม และแวะวัดสุดท้ายที่วัดเณรัญชรา จังหวัดมหาสารคาม จึงมาถึงวัดวังปลาโด 11 พฤษภาคม 2548 เป็นเวลา 1 เดือนเต็มในการอันเชิญในทุกวัดที่แวะก็ได้มีการจัดพิธีพุทธาภิเษกทั้งสิ้น เป็นที่มาของแรงศรัทธษของพระครูปริยัติภาวนานิเทศก์ที่มีต่อพระพุทธศาสนาอันจะส่งต่อแก่พุทธศาสนิกชนให้สืบทอดต่อไป
ลักษณะเด่น
พุทธคยาจำลอง

 ข้อมูลแนะนำ

กลุ่มนักท่องเที่ยว

  • กลุ่มครอบครัว
  • กลุ่มผู้สูงอายุ
  • กลุ่มวัยทำงาน
  • กลุ่มนักเรียนนักศึกษา / เยาวชน / วัยรุ่น
  • กลุ่มท่องเที่ยวเชิงศาสนา

เวลาทำการ

วันอาทิตย์:
08:00 - 18:00
วันจันทร์:
08:00 - 18:00
วันอังคาร:
08:00 - 18:00
วันพุธ:
08:00 - 18:00
วันพฤหัสบดี:
08:00 - 18:00
วันศุกร์:
08:00 - 18:00
วันเสาร์:
08:00 - 18:00
หมายเหตุเวลาทำการ:
 

ราคาค่าเข้าชม

ราคาค่าเข้าชม:
ไม่มีค่าใช้จ่าย

ข้อมูลแนะนำ

เวลาที่ใช้เที่ยวที่นี่:
 
ที่จอดรถ:

Specifications

  • ได้รับการรับรอง (Certified)
  • ปรับปรุงข้อมูลโดย :
    ศูนย์ปฏิบัติการส่วนกลาง
ข้อมูลการติดต่อ (Contact)
วัดวังปลาโด
วัดวังปลาโด ต.วังใหม่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

 
THAILAND Tourism Directory
PTT THAILAND GRAND PRIX 2018
 
Moto DT
 
 
 
 

ติดต่อสอบถาม

02 283 1500

เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

จันทร์ - ศุกร์ (เวลาราชการ)

004 Facebook  003 Twitter  001 Youtube

แผนผังเว็บไซต์

 

แผนที่ติดต่อกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา