สถานที่ท่องเที่ยว

แหล่งผลิตฆ้องทองเหลืองบ้านทรายมูล

รายละเอียด
หมู่บ้านหัตถกรรมทำฆ้องทองเหลืองแห่งใหญ่ของจังหวัดอุบลราชธานี
ลักษณะเด่น
- แหล่งผลิตฆ้องทองเหลือง
ประวัติ
ตามประวัติที่ได้ฟังเล่าต่อกันมาและสอบถามผู้อาวุโสของหมู่บ้านพบว่า บ้านทรายมูลได้มีการค้าขายฆ้อง เมื่อประมาณ พุทธศักราช 2524 ขณะนั้นมีพ่อใหญ่ทุย แก้วศรี เป็นผู้ใหญ่บ้าน และเริ่มมีการทำ และผลิตเองในสมัยที่พ่อใหญ่เลียง ดาราคำ เป็นผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาบ้านทรายมูลก็ได้มีการค้าขาย และทำฆ้อง ซึ่งในปัจจุบันนี้ลูกหลานในบ้านทรายมูลส่วนใหญ่ก็จะประกอบอาชีพการทำฆ้องค้าขายฆ้อง ซึ่งมักจะทำกันเป็นตระกูลด้วยช่วยเหลือพึ่งพากัน เช่น ครอบครัว ก เป็นช่างเชื่อมก็จะส่งให้ ครอบครัว ข ที่เป็นช่างตีทำต่อ แล้วส่งให้ครอบครัว ค ที่เป็นช่างทาสีและวาดลวดลายทำแล้วก็จะมีคนในชุมชนรับไปตั้งร้านตลอดเส้นทาง (พิบูล-โขงเจียม)บางส่วนก็นำไปขายที่ต่างจังหวัดโดยการบรรทุกใส่รถกระบะ

 ข้อมูลแนะนำ

กลุ่มนักท่องเที่ยว

 • กลุ่มครอบครัว
 • กลุ่มผู้สูงอายุ
 • กลุ่มวัยทำงาน

เวลาทำการ

วันอาทิตย์:
08:00 - 18:00
วันจันทร์:
08:00 - 18:00
วันอังคาร:
08:00 - 18:00
วันพุธ:
08:00 - 18:00
วันพฤหัสบดี:
08:00 - 18:00
วันศุกร์:
08:00 - 18:00
วันเสาร์:
08:00 - 18:00
หมายเหตุเวลาทำการ:
 

ราคาค่าเข้าชม

ราคาค่าเข้าชม:
ไม่มีค่าใช้จ่าย

ข้อมูลแนะนำ

เวลาที่ใช้เที่ยวที่นี่:
 
ที่จอดรถ:
 

 สิ่งอำนวยความสะดวก

ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวก

 • ร้านขายสินค้าที่ระลึก
 • ป้ายชี้ทางเข้าถึง

 สาธารณูปโภค

ระบบไฟฟ้า

 • การไฟฟ้า

ระบบน้ำใช้

 • ประปา
 

ระบบการสื่อสาร

 • สัญญาณโทรศัพท์
 • สัญญาณอินเตอร์เน็ต

Specifications

 • ได้รับการรับรอง (Certified)
 • ข้อมูลที่เป็นทางการของหน่วยงานรัฐ :
  กรมการท่องเที่ยว
 • ปรับปรุงข้อมูลโดย :
  ศูนย์ปฏิบัติการส่วนกลาง
ข้อมูลการติดต่อ (Contact)
บ้านทรายมูล ต.ทรายมูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110
081 999 7301 , 081 967 4291

 
THAILAND Tourism Directory
PTT THAILAND GRAND PRIX 2018
 
Moto DT
 
 
 
 

ติดต่อสอบถาม

02 283 1500

เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

จันทร์ - ศุกร์ (เวลาราชการ)

004 Facebook  003 Twitter  001 Youtube

แผนผังเว็บไซต์

 

แผนที่ติดต่อกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา