สถานที่ท่องเที่ยว

โบราณสถานกู่คันธนาม

รายละเอียด
ที่ตั้ง บ้านกู่คันธนาม เลขที่ 41 ม.9 ต.ยางคำ อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด
ลักษณะเด่น
ลักษณะเป็นอโรคยาสถานเป็นที่รักษาโรคของสมัยโบราณ รอบบริเวณกู่คันธนาม มีสระน้ำ มีศิวลึงค์ มีหลักศิลาจารึก ในอโรคยาสถานมีพระอวโรกิเตศวร ไว้ใช้สหรับบูชาเทพเจ้า
ประวัติ
สร้างเมื่อ ทศวรรษที่ 8 ได้รูปแบบอารญธรรมของขอม สมัยเจ้าชายวรมันที่ 7 ลักษณะเป็นอโรคยาสถานเป็นที่รักษาโรคของสมัยโบราณ รอบบริเวณกู่คันธนาม มีสระน้ำ มีศิวลึงค์ มีหลักศิลาจารึก ในอโรคยาสถานมีพระอวโรกิเตศวร ไว้ใช้สหรับบูชาเทพเจ้า

 ข้อมูลแนะนำ

กลุ่มนักท่องเที่ยว

 • กลุ่มครอบครัว
 • กลุ่มผู้สูงอายุ
 • กลุ่มวัยทำงาน
 • กลุ่มนักเรียนนักศึกษา / เยาวชน / วัยรุ่น
 • กลุ่มสตรี
 • กลุ่มคู่รัก / คู่แต่งงาน
 • กลุ่มท่องเที่ยวเชิงศาสนา
 • กลุ่ม MICE / ศึกษาดูงาน
 • กลุ่มศิลปวัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์
 • กลุ่มวิถีชีวิต / ชุมชน / วิถีเกษตร

เวลาทำการ

วันอาทิตย์:
08:00 - 16:00
วันจันทร์:
08:00 - 16:00
วันอังคาร:
08:00 - 16:00
วันพุธ:
08:00 - 16:00
วันพฤหัสบดี:
08:00 - 16:00
วันศุกร์:
08:00 - 16:00
วันเสาร์:
08:00 - 16:00
หมายเหตุเวลาทำการ:
08.00-16.00

ราคาค่าเข้าชม

ราคาค่าเข้าชม:
ไม่มีค่าใช้จ่าย

ข้อมูลแนะนำ

เวลาที่ใช้เที่ยวที่นี่:
3 ชม.
ที่จอดรถ:
มีจำนวน 100 คัน

 สิ่งอำนวยความสะดวก

ข้อมูลที่พักในแหล่งท่องเที่ยว

 • โรงแรม
 • บ้านพักรับรอง

ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวก

 • สุขา
 • ร้านอาหาร
 • ร้านขายสินค้าที่ระลึก
 • มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
 • ป้ายสื่อความหมาย
 • ป้ายชี้ทางเข้าถึง
 

ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ/ผู้สูงอายุ

 • ห้องน้ำสำหรับคนพิการ

 สาธารณูปโภค

ระบบกำจัดขยะ

 • รีไซเคิลขยะ
 • คัดแยกขยะ

ระบบไฟฟ้า

 • การไฟฟ้า
 

ระบบน้ำใช้

 • น้ำบาดาล
 • ระบบน้ำใช้
 • ประปา

ระบบรักษาความปลอดภัย

 • ถังดับเพลิง
 • เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
 • หน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น
 • หน่วยปฐมพยาบาล
 

ระบบการสื่อสาร

 • สัญญาณ wifi
 • สัญญาณโทรศัพท์
 • สัญญาณอินเตอร์เน็ต
 • ไปรษณีย์

Specifications

 • ได้รับการรับรอง (Certified)
 • ปรับปรุงข้อมูลโดย :
  ศูนย์ปฏิบัติการส่วนกลาง
ข้อมูลการติดต่อ (Contact)
องค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ
บ้านกู่คันธนาม หมู่ ม.9 ถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2486 ต.ยางคำ อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
093-3237478
sujinsungsen@gmail.com

 
THAILAND Tourism Directory
PTT THAILAND GRAND PRIX 2018
 
Moto DT
 
 
 
 

ติดต่อสอบถาม

02 283 1500

เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

จันทร์ - ศุกร์ (เวลาราชการ)

004 Facebook  003 Twitter  001 Youtube

แผนผังเว็บไซต์

 

แผนที่ติดต่อกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา