สถานที่ท่องเที่ยว

โบราณสถานปราสาทธาตุนางพญา (คูห้วยธาตุหรือธาตุสมเด็จนางพญา)

รายละเอียด
โบราณสถานธาตุนางพญาเป็น ศาสนสถานที่มีแผนผังการก่อสร้างเป็นปราสาทหินทหารหลังเดียวโดดๆ บนฐานศิลาแลง เรือนธาตุมีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อมุมละ ๕ มุม มีประตูทางเข้าด้านเดียวคือด้านทิศตะวันออกอีกสามด้านเป็นประตูหลอก ด้านหน้าก่อฐานยื่นเป็นมุขไปทำเป็นช่องบันไดทางขึ้น ระหว่างโคปุระกับบันไดทางขึ้นปราสาทปูพื้นอิฐเป็นทางเดิน กำแพงแก้วก่อสร้างด้วยศิลาแลง มีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า โคปุระหรือซุ้มประตูทางเข้าปรากฏอยู่ทางทิศตะวันออกของแนวกำแพง และห่างออกไปทางด้านทิศเหนือประมาณ ๓ooเมตร มีบารายขนาดใหญ่ แสดงให้เห็นการรวมกลุ่มกันเป็นชุมชนขนาดใหญ่อยู่บริเวณโดยรอบศาสนสถานแห่งนี้ ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางของความเชื่อและพิธีกรรมภายใต้อิทธิพลวัฒนธรรมเขมรที่แผ่เข้ามายังดินแดนตอนเหนือของเทือกเขาพนมดงรัก ใกล้กับลำโดมน้อยซึ่งเป็นลำสาขาของแม่น้ำมูลเนื่องจากตำแหน่งที่ตั้งห่างจากศูนย์กลางอิทธิพลวัฒนธรรมเขมรค่อนข้างมาก
ลักษณะเด่น
-ลักษณะเป็นปราสาทหินทรายหลังเดียวตั้งบนฐานศิลาแลง -หันหน้าไปทางทิศตะวันตก ล้อมรอบด้วยกำแพงศิลาแลง -ที่กำแพงทางทิศตะวันออกมีซุ้มประตูหรือโคปุระสำหรับเป็นทางเข้าออก -1 ซุ้ม ถูกสร้างขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่ 16-17 ตรงกับสมัยศิลปะเขมรแบบบาปวน-นครวัด
ประวัติ
โบราณสถานแห่งนี้ น่าจะเป็นสิ่งก่อสร้างแบบเขมรสมัยบายน ราวพุทธศตวรรษที่ 16-17 บารายขนาดใหญ่ น่าจะเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงบริบททางสังคมวัฒนธรรม แสดงให้เห็นการรวมกลุ่มกันเป็นชุมชนขนาดใหญ่อยู่บริเวณโดยรอบศาสนาสถานแห่งนี้ ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางของความเชื่อและพิธีกรรมภายใต้อิทธิพลวัฒนธรรมเขมรที่แผ่เข้ามายังดินแดนตอนเหนือของเทือกเขาพนมดงรัก ใกล้กับลำโดมน้อย ซึ่งเป็นลำสาขาของแม่น้ำมูล

 ข้อมูลแนะนำ

กลุ่มนักท่องเที่ยว

 • กลุ่มครอบครัว
 • กลุ่มผู้สูงอายุ
 • กลุ่มวัยทำงาน
 • กลุ่มนักเรียนนักศึกษา / เยาวชน / วัยรุ่น

เวลาทำการ

วันอาทิตย์:
08:00 - 17:00
วันจันทร์:
08:00 - 17:00
วันอังคาร:
08:00 - 17:00
วันพุธ:
08:00 - 17:00
วันพฤหัสบดี:
08:00 - 17:00
วันศุกร์:
08:00 - 17:00
วันเสาร์:
08:00 - 17:00
หมายเหตุเวลาทำการ:
 

ราคาค่าเข้าชม

ราคาค่าเข้าชม:
ไม่มีค่าใช้จ่าย

ข้อมูลแนะนำ

เวลาที่ใช้เที่ยวที่นี่:
 
ที่จอดรถ:
 

 สาธารณูปโภค

ระบบการสื่อสาร

 • สัญญาณโทรศัพท์
 

Specifications

 • ได้รับการรับรอง (Certified)
 • ข้อมูลที่เป็นทางการของหน่วยงานรัฐ :
  กรมการท่องเที่ยว
 • ปรับปรุงข้อมูลโดย :
  ศูนย์ปฏิบัติการส่วนกลาง
ข้อมูลการติดต่อ (Contact)
หมู่ 17 ต.หนองสะโน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230

 
THAILAND Tourism Directory
PTT THAILAND GRAND PRIX 2018
 
Moto DT
 
 
 
 

ติดต่อสอบถาม

02 283 1500

เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

จันทร์ - ศุกร์ (เวลาราชการ)

004 Facebook  003 Twitter  001 Youtube

แผนผังเว็บไซต์

 

แผนที่ติดต่อกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา