สถานที่ท่องเที่ยว

โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น

รายละเอียด
หุ่นขี้ผึ้งพระสงฆ์บนอาสน์ใต้พญานาคไม้ตัวเขื่องที่ใช้เป็นรางสำหรับสรงน้ำพระในพิธีฮดทรงต้นแบบรางสรงน้ำใช้ในประเพณีสงกรานต์ของชาวขอนแก่น โมเดลจำลองพิธีทำขวัญข้าวหรือ แรกนาขวัญเป็นแนวคิดแปลงทดลองปลูกพืชของคนยุคนี้ หรือพิธีผูกเสี่ยว อุบายในการสานรักสามัคคีของชาวอีสาน เป็นหนึ่งในหลากประเพณีและพิธีกรรมที่ล้วนสะท้อนรากเหง้าความคิดที่เป็นกศโลบายที่ควรค่าแก่การสืบสานตำนานในอดีตที่เล่า ผ่านข้าวของเครื่องใช้ วิถีชีวิตประเพณี และวัฒนธรรมอันสะท้อนภูมิปัญญาพื้นถิ่นของคนเมืองขอนแก่นใน ‘โฮงมูนมัง’
คำว่า ‘โฮงมูนมัง’ เป็นภาษาอีสานแยกออกเป็น 2 คำ คือ ‘โฮง’ หมายถึง ห้องโถงหรือหอที่มีขนาดกว้างใหญ่และ ‘มูนมัง’ หมายถึง ทรัพย์สมบัติ, มรดก ‘โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น’ จึงมีความหมายว่า ห้องที่เก็บรวยรวมทรัพย์สมบัติ ในที่นี้หมายถึงหอเก็บสมบัติ ที่เก็บรวบรวมเรื่องราวที่มาของเมืองขอนแก่น สิ่งส่องสะท้อนให้ผู้คนได้สัมผัสถึงสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวขอนแก่นนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ลักษณะเด่น
-ประวัติเมืองขอนแก่น -วิถีชีวิต วัฒนธรรม ชาวขอนแก่น -นิทรรศการแนะนำเมืองขอนแก่น ประวัติศาสตร์ของเมืองขอนแก่นและวัฒนธรรมโบราณ การตั้งเมืองและวิถีชีวิตชาวขอนแก่น
ประวัติ
สถานที่เก็บรวบรวมเรื่องราวอันเป็นที่มาของเมืองขอนแก่น ตั้งแต่แนะนำเมือง ประวัติศาสตร์ของเมือง การตั้งเมือง วิถีชีวิตและขอนแก่นในปัจจุบัน เป็นพิพิธภัณฑ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงสภาพชีวิตและเป็นศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้าข้อมูลประวัติศาสตร์เมืองขอนแก่นตั้งอยู่ที่ถนนรอบบึง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น บริเวณชั้นล่างของอาคารสวนสาธารณะ 200 ปี ริมบึงแก่นนครด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นพิพิธภัณฑ์ประจำเมืองขอนแก่น (Khonkaen City Museum) ที่จัดสร้างขึ้นด้วยงบอุดหนุนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จำนวน 18 ล้านบาท เมื่อปี พ.ศ. 2540 แล้วเสร็จและเปิดให้บริการในปี 2546 ปัจจุบันบริหารจัดการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “โฮงมูนมัง” ในภาษาอีสานแปลว่าหอเก็บสมบัติ (คำว่า “โฮง” หมายถึง โรงหรือห้องโถงที่มีขนาดใหญ่ ส่วน คำว่า “มูนมัง” หมายถึง ทรัพย์สมบัติหรือมรดก) “สมบัติ” ที่โฮงมูนมังเมืองขอนแก่นเก็บรวบรวมไว้ ได้แก่ เรื่องราวต่างๆ ของขอนแก่น โดยมีจุดประสงค์ให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ส่งเสริมให้คนในท้องถิ่นได้รับรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชุมชน เกิดความเข้าใจความหมายและคุณค่าของภูมิปัญญาและวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของขอนแก่นซึ่งแฝงไว้ด้วยแง่คิดและคติสอนใจ โดยหวังว่าจะช่วยกระตุ้นให้ชุมชนเกิดจิตสำนึกรักและหวงแหนท้องถิ่นของตนเอง รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของเมืองขอนแก่น

 ข้อมูลแนะนำ

กลุ่มนักท่องเที่ยว

 • กลุ่มนักเรียนนักศึกษา / เยาวชน / วัยรุ่น
 • กลุ่มศิลปวัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์

เวลาทำการ

วันอาทิตย์:
09:00 - 17:00
วันจันทร์:
09:00 - 17:00
วันอังคาร:
09:00 - 17:00
วันพุธ:
09:00 - 17:00
วันพฤหัสบดี:
09:00 - 17:00
วันศุกร์:
09:00 - 17:00
วันเสาร์:
09:00 - 17:00
หมายเหตุเวลาทำการ:
เปิดเวลา 09.00 - 17.00 น. เปิดให้บริการทุกวัน ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ราคาค่าเข้าชม

ราคาค่าเข้าชม:
มีค่าใช้จ่าย
- ต่างชาติ ผู้ใหญ่:
90.00 บาท
- ต่างชาติ เด็ก:
90.00 บาท
- ไทย ผู้ใหญ่:
20.00 บาท
- ไทย เด็ก:
10.00 บาท

ข้อมูลแนะนำ

เวลาที่ใช้เที่ยวที่นี่:
 
ที่จอดรถ:
 

 สิ่งอำนวยความสะดวก

ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวก

 • สุขา
 • ป้ายสื่อความหมาย
 • ป้ายชี้ทางเข้าถึง

 สาธารณูปโภค

ระบบกำจัดขยะ

 • คัดแยกขยะ

ระบบไฟฟ้า

 • การไฟฟ้า
 

ระบบน้ำใช้

 • ระบบน้ำใช้
 • ประปา

ระบบรักษาความปลอดภัย

 • เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
 

ระบบการสื่อสาร

 • สัญญาณ wifi
 • สัญญาณโทรศัพท์

Specifications

 • ได้รับการรับรอง (Certified)
 • ข้อมูลที่เป็นทางการของหน่วยงานรัฐ :
  กรมการท่องเที่ยว
 • ปรับปรุงข้อมูลโดย :
  ศูนย์ปฏิบัติการส่วนกลาง
ข้อมูลการติดต่อ (Contact)
อาคารสวนสาธารณะ 200 ปี ริมบึงแก่นนคร กลางเมืองขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
043-271173, 043-224031 ต่อ 1603 ในวันและเวลาราชการ

 
THAILAND Tourism Directory
PTT THAILAND GRAND PRIX 2018
 
Moto DT
 
 
 
 

ติดต่อสอบถาม

02 283 1500

เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

จันทร์ - ศุกร์ (เวลาราชการ)

004 Facebook  003 Twitter  001 Youtube

แผนผังเว็บไซต์

 

แผนที่ติดต่อกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา