โรงแรม

คูเมืองชั้นใน, นอก

รายละเอียด
ในอดีตกําแพงเมืองคือหลักฐานสําคัญอย่างหนึ่งของเมืองบุรีรัมย์แต่ในปัจจุบันไม่
ปรากฏร่องรอยให้เห็นแล้ว เหลือเพียงแต่คูเมืองซึ่งเกิดมาพร้อมกับกําแพงเมือง จากคําบอกเล่าของผู้
อาวุโสในชุมชน (เทศบาลเมืองบุรีรัมย์, ม.ป.ป.) ได้กล่าวถึงกําแพงเมืองบุรีรัมย์ในอดีตว่าเป็นกําแพงดินสูง
แข็งแรง แนวกําแพงเริ่มจากโรงไฟฟ้าซึ่งอยู่บริเวณทิศตะวันตกของสะพานยาวหรือสะพานละลม แล้วอ้อม
ไปทางทิศตะวันออก จนถึงศาลเจ้าพ่อหลักเมือง และบ้านเรือนของประชาชนส่วนใหญ่อยู่ภายในกําแพง
เมือง ส่วนคูเมืองโบราณ หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “ละลม” มีอายุกว่า 1,800 ปีมีลักษณะเป็นแนวลําน้ํา
รูปวงรีปัจจุบันตั้งอยู่ใจกลางเมืองบุรีรัมย์มีความกว้างเฉลี่ย 80 เมตร ยาวประมาณ 5,000 เมตร พื้นที่
รวม 179 ไร่ 2 งาน 12 ตารางวา สภาพปัจจุบันแบ่งเป็น 6 คูตามแนวถนนที่ตัดเข้าเมืองชั้นใน แต่คูเมือง
บางส่วนโดยเฉพาะคูเมืองทางด้านทิศเหนือถูกการก่อสร้างอาคารพาณิชย์บ้านเรือนราษฎร และการตัด
ถนนทับแนวไปแล้ว ทั้งนี้กรมศิลปากรได้สํารวจและประกาศให้เขตคูเมือง-กําแพงเมืองบุรีรัมย์ (คลองละ
ลม) ซึ่งอยู่ในสมัยทวารวดีเป็นโบราณสถาน และเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและพัฒนาภูมิทัศน์เมือง
ทางเทศบาลจึงมีโครงการปรับปรุงคูเมืองโบราณ (คลองละลม) โดยในระยะแรกดําเนินการปรับปรุงคูเมือง
โบราณลูกที่ 1 ต่อมาในปีพ.ศ. 2549 ดําเนินการปรับปรุงคลองละลมลูกที่ 6 เมื่อปรับปรุงแล้วเสร็จได้เกิด

รูปภาพจากเว็บไซต์ กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น http://info.dla.go.th/public/travel.do?cmd=goDetail&id=112692&random=1367583492062
ลักษณะเด่น
-คูเมืองในอดีต
ประวัติ
คูเมือง-กำแพงเมืองบุรีรัมย์ สร้างในสมัยทวารวดี มีอายุประมาณ 1,800 ปี กรมศิลปากรได้สำรวจและประกาศให้เป็นโบราณสถาน ประชานชาวบุรีรัมย์ และเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้เล็งเห็นคุณค่าและความสำคัญของโบราณสถาน จึงให้มีการปรับปรุงคูเมืองโบราณ เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและพัฒนาภูมิทัศน์เมือง เกิดเป็นโครงการปรับปรุงคูเมืองโบราณ โดยขออนุญาตและประสานขอความร่วมมือจากกรมศิลปากรในการสำรวจและออกแบบและขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนราชการต่างๆ

 ข้อมูลแนะนำ

กลุ่มนักท่องเที่ยว

เวลาทำการ

วันอาทิตย์:
05:00 - 21:00
วันจันทร์:
05:00 - 21:00
วันอังคาร:
05:00 - 21:00
วันพุธ:
05:00 - 21:00
วันพฤหัสบดี:
05:00 - 21:00
วันศุกร์:
05:00 - 21:00
วันเสาร์:
05:00 - 21:00
หมายเหตุเวลาทำการ:
ทุกวัน

ราคาค่าเข้าชม

ราคาค่าเข้าชม:
ไม่มีค่าใช้จ่าย

ข้อมูลแนะนำ

เวลาที่ใช้เที่ยวที่นี่:
 
ที่จอดรถ:

Specifications

  • ได้รับการรับรอง (Certified)
  • ข้อมูลที่เป็นทางการของหน่วยงานรัฐ :
    กรมการท่องเที่ยว
  • ปรับปรุงข้อมูลโดย :
    ศูนย์ปฏิบัติการส่วนกลาง
ข้อมูลการติดต่อ (Contact)
คูเมืองชั้นใน, นอก ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
044-602345

 
THAILAND Tourism Directory
PTT THAILAND GRAND PRIX 2018
 
Moto DT
 
 
 
 

ติดต่อสอบถาม

02 283 1500

เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

จันทร์ - ศุกร์ (เวลาราชการ)

004 Facebook  003 Twitter  001 Youtube

แผนผังเว็บไซต์

 

แผนที่ติดต่อกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา