โรงแรม

จุดผ่อนปรนชั่วคราวช่องตาอู

รายละเอียด
เป็นจุดผ่อนปรนการค้าขายชั่วคราว ระหว่างประชาชนไทยกับประชาชนลาว เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระดับท้องถิ่นระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีกับแขวงของประเทศเพื่อนบ้านที่มีอาณาเขตติดต่อกันตามนโยบายของรัฐบาล นอกจากนี้ระหว่างทางไปช่องตาอู นักท่องเที่ยวสามารถชมภาพเขียนสี สามารถแวะเยี่ยมชมก่อนหรือหลังไปช่องตาอูได้
ลักษณะเด่น
-จุดผ่อนปรนการค้าขายชั่วคราวระหว่างไทยและลาว -ตลาดท้องถิ่น -ชมภาพเขียนสีทางประวัติศาสตร์
ประวัติ
เปิดอย่างไม่เป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. 2535 ตามข้อตกลงระหว่างอำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี กับเมืองสุขุมา แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีนายสุนันท์ เจริญยุทธ ปลัดอำเภอบุณฑริกกับท่านคำเผย จอมมณี รองเจ้าเมือง สุขุมา เป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อความระหว่างอำเภอบุณฑริกกับเมืองสุขุมา เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2535 ณ ช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ต่อมาจุดผ่อนปรนช่องตาอูได้เปิดทำการตามประกาศของจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องการเปิดจุดผ่อนปรนในพื้นที่ชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระดับท้องถิ่นระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีกับแขวงของประเทศเพื่อนบ้านที่มีอาณาเขตติดต่อกันตามนโยบายของรัฐบาล รวมบริเวณใกล้เคียงยังมีภาพเขียนทางประวัติศาสตร์อายุราว 3,000-5000 ปี
ภาพเขียนทางประวัติศาสตร์ภาพนี้เป็นรูปวัวขนาดเล็กประมาณหนึ่งฝ่ามือ เขียนด้วยลายเส้นสีแดง ซึ่งมีหลักฐานทางโบราณคดียืนยันว่าบริเวณดังกล่าวเคยเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์โบราณนับพันปีมาก่อน 
ภาพเขียนนี้ตั้งอยู่ในเขตบ้านเจริญพัฒนา ตำบลโพนงาม ซึ่งเป็นเส้นทางเดียวกับช่องตาอู สามารถแวะเยี่ยมชมก่อนหรือหลังไปช่องตาอูได้

 ข้อมูลแนะนำ

กลุ่มนักท่องเที่ยว

เวลาทำการ

วันจันทร์:
09:00 - 15:00
วันพุธ:
09:00 - 15:00
วันศุกร์:
09:00 - 15:00
หมายเหตุเวลาทำการ:
เปิดทำการ จันทร์ พุธ และศุกร์

ราคาค่าเข้าชม

ราคาค่าเข้าชม:
ไม่มีค่าใช้จ่าย

ข้อมูลแนะนำ

เวลาที่ใช้เที่ยวที่นี่:
 
ที่จอดรถ:
 

 สิ่งอำนวยความสะดวก

ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวก

  • สุขา
  • ร้านขายสินค้าที่ระลึก
  • ป้ายชี้ทางเข้าถึง

 สาธารณูปโภค

ระบบการสื่อสาร

  • สัญญาณโทรศัพท์

Specifications

  • ได้รับการรับรอง (Certified)
  • ปรับปรุงข้อมูลโดย :
    ศูนย์ปฏิบัติการส่วนกลาง
ข้อมูลการติดต่อ (Contact)
บ้านเจริญพัฒนา ต.โพนงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี

 
THAILAND Tourism Directory
PTT THAILAND GRAND PRIX 2018
 
Moto DT
 
 
 
 

ติดต่อสอบถาม

02 283 1500

เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

จันทร์ - ศุกร์ (เวลาราชการ)

004 Facebook  003 Twitter  001 Youtube

แผนผังเว็บไซต์

 

แผนที่ติดต่อกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา