โรงแรม

อ่างเก็บน้ำห้วยสะแบก

รายละเอียด
อ่างขนาดกลาง สันเขื่อนดิน มีขนาดความจุประมาณ 26.80 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นน้ำจรดภูเขาและแนวสันเขื่อน ทิวทัศน์ธรรมชาติสวยงาม ฤดูท่องเที่ยว ช่วงเทศกาลสงกรานต์ เหมาะสำหรับ ตั้งแคมป์ ตกปลา เล่นน้ำ กินข้าว มีบริเวณจอดรถกว้าง ระบบสาธารณูปโภคไม่ค่อยสะดวกเท่าที่ควร ควรจัดเตรียมมาเอง
ลักษณะเด่น
-แหล่งน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งน้ำที่ใช้ในการเกษตรของประชาชน -- -- --
ประวัติ
อ่างเก็บน้ำห้วยสะแบก เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง อยู่ในพื้นที่ ต.บุ้งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร ก่อสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2549 มีจุดประสงค์หลักเพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับใช้ในการเพาะปลูก มีขนาดความจุประมาณ 26.80 ล้าน ลบ.ม. สามารถช่วยพื้นที่เพาะปลูกได้ 12,672 ไร่ ช่วงหลายปีที่ผ่านมา เกิดปัญหาเรื่องการจัดสรรน้ำเพื่อใช้ในพื้นที่การเกษตร จึงได้มีการจัดตั้งกลุ่มบริหารผู้ใช้น้ำขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนสมาชิก ทำหน้าที่ประสานงาน ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของกรมชลประทานในการแก้ไขปัญหา รวมไปถึงการร่วมกันดูแลจัดระบบจัดสรรน้ำ แบ่งปันน้ำซึ่งกันและกัน สมาชิกได้รับน้ำอย่างทั่วถึงเพียงพอทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง ปัจจุบันกลุ่มผู้ใช้น้ำห้วยสะแบกมีสมาชิกทั้งสิ้น 736 คน แบ่งเขตความรับผิดชอบด้านการส่งน้ำออกเป็น 13 เขต โดยจะมีตัวแทนประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของกรมชลประทาน วางแผนทั้งการใช้ดินและน้ำชลประทานให้เหมาะกับสภาพภูมิศาสตร์และปริมาณน้ำในแต่ละฤดูกาล จัดระบบพื้นที่รับน้ำให้มีการกระจายอย่างทั่วถึง ทำให้สามารถทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี

 ข้อมูลแนะนำ

กลุ่มนักท่องเที่ยว

เวลาทำการ

วันอาทิตย์:
08:00 - 17:00
วันจันทร์:
08:00 - 17:00
วันอังคาร:
08:00 - 17:00
วันพุธ:
08:00 - 17:00
วันพฤหัสบดี:
08:00 - 17:00
วันศุกร์:
08:00 - 17:00
วันเสาร์:
08:00 - 17:00
หมายเหตุเวลาทำการ:
-

ราคาค่าเข้าชม

ราคาค่าเข้าชม:
ไม่มีค่าใช้จ่าย

ข้อมูลแนะนำ

เวลาที่ใช้เที่ยวที่นี่:
 
ที่จอดรถ:

Specifications

  • ได้รับการรับรอง (Certified)
  • ข้อมูลที่เป็นทางการของหน่วยงานรัฐ :
    กรมการท่องเที่ยว
  • ปรับปรุงข้อมูลโดย :
    ศูนย์ปฏิบัติการส่วนกลาง
ข้อมูลการติดต่อ (Contact)
อ่างเก็บน้ำห้วยสะแบก ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120
045 711 487

 
THAILAND Tourism Directory
PTT THAILAND GRAND PRIX 2018
 
Moto DT
 
 
 
 

ติดต่อสอบถาม

02 283 1500

เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

จันทร์ - ศุกร์ (เวลาราชการ)

004 Facebook  003 Twitter  001 Youtube

แผนผังเว็บไซต์

 

แผนที่ติดต่อกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา