โรงแรม

โฮมสเตย์บ้านนาหมอม้า

รายละเอียด
โฮมสเตย์หมู่บ้านนาหมอม้า ตั้งอยู่หมี่ที่ 1 และ 7 บ้านนาหมอม้า ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ตามที่บ้านนาหมอม้าได้ส่งผลิตภัณฑ์เสื่อกกเข้าประกวดและได้รับรางวัล OVC (OTOP Village Champion) เมื่อปี 2550 จึงเป็นจุดกำเนิดของหมู่บ้านโฮมสเตย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาศึกษาดูงานหรือมาชมผลิตภัณฑ์จากเสื่อกกและผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพอื่นๆ เช่น กลุ่มทอผ้า กลุ่มหมอนขิด กลุ่มทำตะกร้าเถาวัลย์ เป็นต้น พื้นที่ตำบลนาหมอม้า มีวิถีชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ ประกอบกับพื้นที่ตำบลนาหมอม้า มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ มีแม่น้ำสายสำคัญ คือ ลำเซบาย ช่วยให้ชุมชนตำบลนาหมอม้ามีน้ำเพียงพอต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีการทำประมงน้ำจืด ดำรงชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสามารถที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้ กิจกรรมอื่นๆที่ท่านจะได้สัมผัสได้เท่าที่มีเวลา คือ กิจกรรมทอเสื่อกก เดินป่า ล่องลำน้ำลำเซบาย เที่ยวเชิงเกษตร ชมโบราณสถานโบราณวัตถุ ป่าหินงาม ใบเสมาพันปี พระแกะสลักสมัยขอมราวศตวรรษที่ 12-13 ขี่ม้า นั่งรถม้า ล่องแพ ร่วมรับประทานอาหารตามวิถีชีวิตพื้นบ้าน
ลักษณะเด่น
หมู่บ้านนาหมอม้า มีวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาชาวบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ ได้แก่ การทอเสื่อกก
ประวัติ
ในอดีต มีชนกลุ่มน้อยอพยพมาจากเมืองยศ ประมาณ 5- 6 ครัวเรือนมาตั้งหมู่บ้านอยู่ติดลำเซบาย อยู่มาปีหนึ่งถูกน้ำท่วมเลยอพยพขึ้นมาตั้งหมู่บ้านใหม่ซึ่งเป็นที่อยู่ปัจจุบัน และต่อมาก็มีชาวบ้านอีกกลุ่มหนึ่งอพยพมาสมทบเป็นหมู่บ้านใหญ่พอสมควร โดยมีการคัดเลือกผู้นำ คือ นายมูล อำมาต แต่ยังไม่มีชื่อหมู่บ้าน ต่อมามีสัตว์ป่ามาทำลายต้นข้าวในนา ไม่มีใครกล้าปราบสัตว์ร้ายเหล่านั้นได้ เพราะกลัวผิดผีจึงประกาศหาหมอมาปราบสัตว์ดุร้ายเหล่านั้น ในครั้งนั้นมีหมอผู้วิเศษ มีคาถาอาคมได้ขี่ม้ามาปราบสัตว์ร้ายโดยใช้หอก ใช้ดาบไล่ฟันสัตว์ร้ายเหล่านั้นมาตายที่ทุ่งนาริมห้วยด้านตะวันออกของหมู่บ้าน และชาวบ้านจึงเรียกลำห้วยนี้ว่า ห้วยนาหมอม้า และพร้อมกันขนานนามหมู่บ้านนี้ว่า บ้านนาหมอม้า ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ตำบลนาหมอม้าเรียกชื่อตามตำนานหมอปราบสัตว์ร้ายโดยขี่ม้ามาปราบ จึงขนานนามว่า ตำบลนาหมอม้า และมีกำนันคนแรก คือ ขุนอุดม และคนปัจจุบันคือ นายสำราญ สินวรณ์ คนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร อุตสาหกรรม รับจ้าง ฯลฯ อาชีพหลักทำนา อาชีพเสริม ทอเสื่อกก แปรรูปจากเสื่อกก เลี้ยงสัตว์ เช่น โค กระบือ ม้า คนในชุมชนนับถือศาสนาพุทธ มีการทำพิธีบวงสรวงศาลปู่ตา หรือเจ้าพ่อตา ให้ฝนตกตามฤดูกาล

 ข้อมูลแนะนำ

กลุ่มนักท่องเที่ยว

 • กลุ่มครอบครัว
 • กลุ่มผู้สูงอายุ
 • กลุ่มวัยทำงาน
 • กลุ่มนักเรียนนักศึกษา / เยาวชน / วัยรุ่น
 • กลุ่มคู่รัก / คู่แต่งงาน
 • กลุ่มวิถีชีวิต / ชุมชน / วิถีเกษตร

เวลาทำการ

วันอาทิตย์:
08:00 - 18:00
วันจันทร์:
08:00 - 18:00
วันอังคาร:
08:00 - 18:00
วันพุธ:
08:00 - 18:00
วันพฤหัสบดี:
08:00 - 18:00
วันศุกร์:
08:00 - 18:00
วันเสาร์:
08:00 - 18:00
หมายเหตุเวลาทำการ:
ทุกวัน

ราคาค่าเข้าชม

ราคาค่าเข้าชม:
ไม่มีค่าใช้จ่าย

ข้อมูลแนะนำ

เวลาที่ใช้เที่ยวที่นี่:
 
ที่จอดรถ:
 

 สิ่งอำนวยความสะดวก

ข้อมูลที่พักในแหล่งท่องเที่ยว

 • โรงแรม
 • โฮมสเตย์

ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวก

 • สุขา
 • ร้านอาหาร
 • ร้านขายสินค้าที่ระลึก
 • ป้ายสื่อความหมาย
 • ป้ายชี้ทางเข้าถึง
 

 สาธารณูปโภค

ระบบกำจัดขยะ

 • คัดแยกขยะ

ระบบไฟฟ้า

 • การไฟฟ้า
 

ระบบน้ำใช้

 • ระบบน้ำใช้

ระบบรักษาความปลอดภัย

 • หน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น
 

ระบบการสื่อสาร

 • สัญญาณโทรศัพท์
 • สัญญาณอินเตอร์เน็ต

Specifications

 • ได้รับการรับรอง (Certified)
 • ข้อมูลที่เป็นทางการของหน่วยงานรัฐ :
  กรมการท่องเที่ยว
 • ปรับปรุงข้อมูลโดย :
  ศูนย์ปฏิบัติการส่วนกลาง
ข้อมูลการติดต่อ (Contact)
หมู่บ้านนาหมอม้า หมู่ 1 ต.นาหมอม้า อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000

 
THAILAND Tourism Directory
PTT THAILAND GRAND PRIX 2018
 
Moto DT
 
 
 
 

ติดต่อสอบถาม

02 283 1500

เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

จันทร์ - ศุกร์ (เวลาราชการ)

004 Facebook  003 Twitter  001 Youtube

แผนผังเว็บไซต์

 

แผนที่ติดต่อกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา