ปฏิทินท่องเที่ยววิถีไทย

ปราสาทตะเปียงเตีย

ปราสาทตะเปียงเตีย

 20102560 1

รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว
          ปราสาทตระเปียงเตีย หรือ ปราสาทตะเปียงเตีย ตั้งอยู่ที่บ้านหนองเกาะ ตำบลตะเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ มีลักษณะเป็นปรางค์ก่อด้วยอิฐ หันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสซ้อนกัน 4 ชั้น ส่วนยอดทำเป็นรูปดอกบัวตูม เมื่อพิจารณาจากลักษณะสถาปัตยกรรม พบว่าเป็นแบบลาวร่วมสมัยกับอยุธยาตอนปลาย หรือรัตนโกสินทร์ตอนต้น
 
          ตระเปียงเตีย เป็นภาษาเขมรท้องถิ่น คำว่า "ตระเปียง" แปลงว่าบ่อ สระ หนอง หรือหลุมที่มนุษย์ขุดขึ้น หรืออาจจะหมายถึงบารายที่ปราสาทขอมทุกแห่งมักจะมี หรืออาจจะเป็นแหล่งน้ำที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ส่วนคำว่า "เตีย" หมายถึง เป็ด แปลรวมกันได้ความว่า ตระเปียงเตีย แปลว่า หนองเป็ด ซึ่งเป็นไปได้ว่าในอดีตบริเวณดังกล่าวมีนกเป็ดน้ำอพยพย้ายถิ่นมาอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวก็เป็นได้
 
          นอกจากนี้ภายในวัดยังมีอาคารสำหรับผู้ต้องการเลิกเหล้า ซึ่งวัดนี้มีชื่อเสียงในการบำบัดรักษาผู้ต้องการเลิกดื่มเหล้าซึ่งในแต่ละปีจะมีผู้ไปรักษามากกว่าหนึ่งหมื่นคน
 
          ภายในบริเวณวัดปราสาทเทพนิมิตร หลักกิโลเมตรที่ 33 – 34 ทางหลวงหมายเลข 2077 แยกเข้าทางราดยางอีก 7 กิโลเมตร ลักษณะปราสาทเป็นรูปสี่เหลี่ยม มียอดปราสาท 5 ยอด เป็นรูปบัวตูม ตัวปราสาทก่อด้วยอิฐ ลักษณะการก่อสร้างเป็นสถาปัตยกรรมแบบลาว สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย
 
          เมื่อเดินทางมาท่องเที่ยวยังปราสาทแห่งนี้แล้ว จังหวัดสุรินทร์มีปราสาทขอมกระจายอยู่ทั่วจังหวัดโดยที่อำเภอปราสาทมีปราสาทหินบ้านพลวง  ปราสาทบ้านปราสาท  ปราสาทบ้านไพล ที่กิ่งอำเภอพนมดงรัก  มีปราสาทตาเมือนโต๊จ  ปรสาทตาเมือนธม  ปราสาทตาเมือน ที่อำเภอศีขรภูมิ  มีปราสาทศีขรภูมิ  ปราสาทบ้านช่างปี่ ที่อำเภอลำดวน  มีปราสาทตะเปียงเตีย (แปลว่าหนองเป็ด) ที่อำเภอสังขะ  มีปราสาทภูมิโปน  ปราสาทยายเหงา และที่อำเภอจอมพระ  มีปราสาทจอมพระ
 
          การเดินทาง ไปตามทางหลวงหมายเลข 2077 แยกเข้าทางลูกรังอีก 7 กิโลเมตร
 

Specifications

  • ได้รับการรับรอง (Certified)
ข้อมูลการติดต่อ (Contact)
Logo White
 
THAILAND Tourism Directory
PTT THAILAND GRAND PRIX 2018
 
Moto DT
 
 
 
 

ติดต่อสอบถาม

02 283 1500

เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

จันทร์ - ศุกร์ (เวลาราชการ)

004 Facebook  003 Twitter  001 Youtube

แผนผังเว็บไซต์

 

แผนที่ติดต่อกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา