ปฏิทินท่องเที่ยววิถีไทย

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน บ้านทุ่งแต้

รายละเอียด
เป็นตำบลที่ก่อตั้งขึ้นมากว่า 100 ปี แล้ว มีการปกครอง 14 หมู่บ้าน ต่อมาได้แยกบางส่วนให้ ตำบลทุ่งนาโอก ในปัจจุบัน
มีการปกครอง 10 หมู่บ้าน ราษฎรมีอาชีพทำนาหลังจากฤดูทำนามีอาชีพเสริมคือการจักสานมวย มาตั้งแต่บรรพบุรุษ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านอย่างแท้จริง และปัจจุบันยังทำอยู่ เพื่อเป็นการหารายได้เพิ่มให้กับครอบครัวหลังจากฤดูทำนา
ลักษณะเด่น
-เครื่องใช้, ภาชนะ, เครื่องดนตรีพื้นบานอีสาน -- -- --
ประวัติ
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน (บ้านทุ่งแต้) เป็นชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษหลายอย่าง ที่โดดเด่นและเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย จึงมีการรวบรวมเครื่องไม้เครื่อง เครื่องใช้ไม้สอยต่างๆ ในครอบครัว อุปกรณ์การเกษตร ซึ่งประชาชนในท้องถิ่น นำมาจัดรวมกันเพื่อให้ลูกหลานได้ศึกษาเรียนรู้

 ข้อมูลแนะนำ

กลุ่มนักท่องเที่ยว

เวลาทำการ

วันอาทิตย์:
08:00 - 18:00
วันจันทร์:
08:00 - 18:00
วันอังคาร:
08:00 - 18:00
วันพุธ:
08:00 - 18:00
วันพฤหัสบดี:
08:00 - 18:00
วันศุกร์:
08:00 - 18:00
วันเสาร์:
08:00 - 18:00
หมายเหตุเวลาทำการ:
 

ราคาค่าเข้าชม

ราคาค่าเข้าชม:
ไม่มีค่าใช้จ่าย

ข้อมูลแนะนำ

เวลาที่ใช้เที่ยวที่นี่:
 
ที่จอดรถ:
 

 สิ่งอำนวยความสะดวก

ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวก

 • สุขา
 • ป้ายสื่อความหมาย
 • ป้ายชี้ทางเข้าถึง

 สาธารณูปโภค

ระบบกำจัดขยะ

 • คัดแยกขยะ

ระบบไฟฟ้า

 • การไฟฟ้า
 

ระบบน้ำใช้

 • ระบบน้ำใช้
 • ประปา

ระบบการสื่อสาร

 • สัญญาณโทรศัพท์

Specifications

 • ได้รับการรับรอง (Certified)
 • ข้อมูลที่เป็นทางการของหน่วยงานรัฐ :
  กรมการท่องเที่ยว
 • ปรับปรุงข้อมูลโดย :
  ศูนย์ปฏิบัติการส่วนกลาง
ข้อมูลการติดต่อ (Contact)
วัดบูรพาทุ่งแต้ 99 ม.1 บ้านทุ่งแต้ ต.ทุ่งแต้ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000
045-583012 , 081-6213542

 
THAILAND Tourism Directory
PTT THAILAND GRAND PRIX 2018
 
Moto DT
 
 
 
 

ติดต่อสอบถาม

02 283 1500

เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

จันทร์ - ศุกร์ (เวลาราชการ)

004 Facebook  003 Twitter  001 Youtube

แผนผังเว็บไซต์

 

แผนที่ติดต่อกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา