ปฏิทินท่องเที่ยววิถีไทย

วัดเซกาเจติยาราม

รายละเอียด
วัดเซกาเจติยาราม เดิมชื่อ วัดบ้านเซกา ได้รับอนุญาตตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๓ พ.ย.๒๕๒๕ โดยพระครูสันติปัญญาภรณ์ ได้มาก่อสร้างวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘ ได้ขอเปลี่ยนชื่อวัดบ้านเซกาเป็นชื่อวัดเซกาเจติยาราม เมื่อวันที่ ๒๙ ธ.ค. ๒๕๕๒ ปัจจุบัน ได้รับการแต่งตั้งเป็นวัดพระอารามหลวงประจำจังหวัดบึงกาฬ

สิ่งสำคัญในศาสนสถาน

– พระเจ้ามูลเมืองเซกา ประดิษฐานในอุโบสถ

– ศาลาเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ

– พระธาตุกตัญญูบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

กิจกรรมที่ดำเนินการ

– ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

– จัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน และจัดกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

 ข้อมูลแนะนำ

กลุ่มนักท่องเที่ยว

 • กลุ่มครอบครัว
 • กลุ่มผู้สูงอายุ
 • กลุ่มวัยทำงาน
 • กลุ่มนักเรียนนักศึกษา / เยาวชน / วัยรุ่น
 • กลุ่มสตรี
 • กลุ่มคู่รัก / คู่แต่งงาน

เวลาทำการ

วันอาทิตย์:
06:00 - 17:00
วันจันทร์:
06:00 - 17:00
วันอังคาร:
06:00 - 17:00
วันพุธ:
06:00 - 17:00
วันพฤหัสบดี:
06:00 - 17:00
วันศุกร์:
06:00 - 17:00
วันเสาร์:
06:00 - 17:00
หมายเหตุเวลาทำการ:
 

ราคาค่าเข้าชม

ราคาค่าเข้าชม:
ไม่มีค่าใช้จ่าย

ข้อมูลแนะนำ

เวลาที่ใช้เที่ยวที่นี่:
 
ที่จอดรถ:
 

 สิ่งอำนวยความสะดวก

ข้อมูลที่พักในแหล่งท่องเที่ยว

 • โรงแรม
 • โฮมสเตย์

ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวก

 • สุขา
 • ร้านอาหาร
 • ป้ายสื่อความหมาย
 • ป้ายชี้ทางเข้าถึง
 

 สาธารณูปโภค

ระบบไฟฟ้า

 • การไฟฟ้า

ระบบน้ำใช้

 • น้ำบาดาล
 • แหล่งน้ำธรรมชาติ
 • ประปา
 

ระบบการสื่อสาร

 • สัญญาณโทรศัพท์
 • สัญญาณอินเตอร์เน็ต
 • ไปรษณีย์

Specifications

 • ได้รับการรับรอง (Certified)
 • ปรับปรุงข้อมูลโดย :
  ศูนย์ปฏิบัติการส่วนกลาง
ข้อมูลการติดต่อ (Contact)
ตำบลเซกา อำเภอเซกา ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ 38150

 
THAILAND Tourism Directory
PTT THAILAND GRAND PRIX 2018
 
Moto DT
 
 
 
 

ติดต่อสอบถาม

02 283 1500

เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

จันทร์ - ศุกร์ (เวลาราชการ)

004 Facebook  003 Twitter  001 Youtube

แผนผังเว็บไซต์

 

แผนที่ติดต่อกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา