ปฏิทินท่องเที่ยววิถีไทย

หมู่บ้านนาสะไมย

รายละเอียด
ชาวบ้านนาสะไมย์ ตำบลนาสะไมย์ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้าน ที่สืบทอดกันมาแต่บรรพบุรุษ จนถึงปัจจุบัน สร้างรายได้เสริม ด้วยการนำไม้ไผ่ มาจักสาน ทำกระติบข้าวเหนียว ส่งขายกันทุกภาค ขายดิบขายดี จนต้องปั้นกระติบข้าวเหนียว ซึ่งมีขนาดใหญ่สูงกว่า 3 เมตร เอาไว้ที่หน้าหมู่บ้าน เพื่อเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้าน
ลักษณะเด่น
-วัฒนธรรม วิถีชีวิต
ประวัติ
บ้านนาสะไมย เป็นหมู่บ้านที่ผลิตสินค้าหัตถกรรมที่เลื่องชื่อหลายอย่าง อาทิ เครื่องจักสาน งานแกะสลักบานประตูไม้ เกวียนไม้โบราณจำลอง และเครื่องทองเหลือง ฯลฯ ชาวบ้านมีความชำนาญในการทำเครื่องจักสานทุกครัวเรือนเป็นหมู่บ้านที่มีเศรษฐกิจดีนำรายได้ให้กับจังหวัดเป็นจำนวนมากในแต่ละปี

 ข้อมูลแนะนำ

กลุ่มนักท่องเที่ยว

 • กลุ่มครอบครัว
 • กลุ่มผู้สูงอายุ
 • กลุ่มวัยทำงาน
 • กลุ่มนักเรียนนักศึกษา / เยาวชน / วัยรุ่น
 • กลุ่มสตรี
 • กลุ่มวิถีชีวิต / ชุมชน / วิถีเกษตร

เวลาทำการ

วันอาทิตย์:
08:00 - 17:00
วันจันทร์:
08:00 - 17:00
วันอังคาร:
08:00 - 17:00
วันพุธ:
08:00 - 17:00
วันพฤหัสบดี:
08:00 - 17:00
วันศุกร์:
08:00 - 17:00
วันเสาร์:
08:00 - 17:00
หมายเหตุเวลาทำการ:
ทุกวัน 08.30 - 16.30น.

ราคาค่าเข้าชม

ราคาค่าเข้าชม:
ไม่มีค่าใช้จ่าย

ข้อมูลแนะนำ

เวลาที่ใช้เที่ยวที่นี่:
 
ที่จอดรถ:
 

 สิ่งอำนวยความสะดวก

ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวก

 • สุขา
 • ร้านอาหาร

 สาธารณูปโภค

ระบบกำจัดขยะ

 • คัดแยกขยะ

ระบบไฟฟ้า

 • การไฟฟ้า
 

ระบบน้ำใช้

 • ระบบน้ำใช้
 • ประปา

ระบบการสื่อสาร

 • สัญญาณโทรศัพท์

Specifications

 • ได้รับการรับรอง (Certified)
 • ข้อมูลที่เป็นทางการของหน่วยงานรัฐ :
  กรมการท่องเที่ยว
 • ปรับปรุงข้อมูลโดย :
  ศูนย์ปฏิบัติการส่วนกลาง
ข้อมูลการติดต่อ (Contact)
บ้านนาสะไมย์ ต.นาสะไมย์ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000
045-737140

 
THAILAND Tourism Directory
PTT THAILAND GRAND PRIX 2018
 
Moto DT
 
 
 
 

ติดต่อสอบถาม

02 283 1500

เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

จันทร์ - ศุกร์ (เวลาราชการ)

004 Facebook  003 Twitter  001 Youtube

แผนผังเว็บไซต์

 

แผนที่ติดต่อกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา