ปฏิทินท่องเที่ยววิถีไทย

หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็นพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม

รายละเอียด
ตั้งอยู่บนถนนอภิบาลบัญชา ใกล้กับศาลหลักเมืองนครพนม เดิมเป็นอาคารศาลากลางจังหวัดนครพนม เป็นเวลาราว 60 ปี สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2458 ในสมัยพระวิจิตร คุณสาร(ต่อมาเป็นพระยาพนมนครานุรักษ์) ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมคนแรก และตรงกับรัชสมัยรัชการที่ 5 เป้นอาคาร 3 ชั้น เป็นลักษณะสถาปัตยกรรม ผสมระหว่างสถาปัตยกรรมไทยและฝรั่งเศส(โคโลเนียล) สร้างด้วยอิฐฉาบปูน พื้นและบันไดเป็นไม้ อาคารเดิมเป็นสีเหลือง เมื่อมีการปรับปรุงครั้งแรกในปีพ.ศ. 2534 ได้เป็นเปลี่ยนเป็นสีขาวทั้งหลัง ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2536 กรมศิลปากรได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อให้เป็นอาคารหอสมุดแห่งชาติฯ และในปีพ.ศ. 2540 ได้เปลีย่นสีอาคารเป้นสีเหลืองตามแบบอาคารเดิมจนถึงปัจจุบัน อาคารหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถนครพนม ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมาธิการอนุรักษ์ ศิลปสถาปัตยกรรมให้เป็นอาคารอนุรักษ์ดีเด่นประจำปีพ.ศ. 2540

 ข้อมูลแนะนำ

กลุ่มนักท่องเที่ยว

 • กลุ่มครอบครัว
 • กลุ่มวัยทำงาน
 • กลุ่มนักเรียนนักศึกษา / เยาวชน / วัยรุ่น

เวลาทำการ

วันอังคาร:
09:00 - 17:00
วันเสาร์:
09:00 - 17:00
หมายเหตุเวลาทำการ:
 

ราคาค่าเข้าชม

ราคาค่าเข้าชม:
ไม่มีค่าใช้จ่าย

ข้อมูลแนะนำ

เวลาที่ใช้เที่ยวที่นี่:
 
ที่จอดรถ:
 

 สิ่งอำนวยความสะดวก

ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวก

 • สุขา
 • ป้ายสื่อความหมาย
 • ป้ายชี้ทางเข้าถึง

 สาธารณูปโภค

ระบบไฟฟ้า

 • การไฟฟ้า

ระบบน้ำใช้

 • ประปา
 

ระบบการสื่อสาร

 • สัญญาณโทรศัพท์
 • สัญญาณอินเตอร์เน็ต

Specifications

 • ได้รับการรับรอง (Certified)
 • ปรับปรุงข้อมูลโดย :
  ศูนย์ปฏิบัติการส่วนกลาง
ข้อมูลการติดต่อ (Contact)
ใกล้กับศาลหลักเมืองนครพนม ถนน อภิบาลบัญชา ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000

 
THAILAND Tourism Directory
PTT THAILAND GRAND PRIX 2018
 
Moto DT
 
 
 
 

ติดต่อสอบถาม

02 283 1500

เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

จันทร์ - ศุกร์ (เวลาราชการ)

004 Facebook  003 Twitter  001 Youtube

แผนผังเว็บไซต์

 

แผนที่ติดต่อกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา