ปฏิทินท่องเที่ยววิถีไทย

แหล่งวัตถุโบราณโนนพร้าว

รายละเอียด
ตั้งอยู่ที่บ้านกุดคอเมย ตำบลกุดดู่ จังหวัดหนองบัวลำภู ตำแหน่งตามแผนที่ทหาร คือมาตราส่วน ๑:๕๐,๐๐๐ ลำดับชุด L ๗๐๑๗ ระหว่าง ๕๔๔๒ IV Latitude ๑๖ องศา ๕๗ ลิปดา ๑๐ ฟิลิปดาเหนือ Longitude ๑๐๒ องศา ๓๘ ลิปดา ๓๘ ฟิลิปดาตะวันออก กรมศิลปากรได้ทำการสำรวจเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๔ และทำการ ขุดค้นเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๖ ลักษณะของโบราณสถาน มีลักษณะเป็นเนินดินขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๕๐ เมตร สูงประมาณ ๒ เมตร จากที่ราบโดยรอบ พบหลักฐาน ต่อเนื่องตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ทวารวดีและล้านช้าง และจากการศึกษาเปรียบเทียบโบราณวัตถุกับแหล่งโบราณคดีใกล้เคียง สามารถกำหนดอายุประมาณ ๒,๕๐๐ ปีมาแล้ว และโบราณวัตถุวัฒนธรรมล้านช้างประมาณพุทธศตวรรษที่ ๒๓ – ๒๔
ลักษณะเด่น
- พื้นที่โดยรอบเป็นทุ่งนา -มีต้นมะพร้าวขึ้นจำนวนมาก -มีต้นกล้วยน้ำว้าขึ้นจำนวนมาก --
- มีโครงกระดูก ทองสัมฤทธิ์ กำไล ลูกปัด จานบิน ขวาน หอก และอื่น ๆ
ประวัติ
แหล่งวัตถุโบราณสถานบริเวณโนนพร้าว บ้านกุดคอเมย ขุดพบเมื่อปี พ.ศ.2537 ซึ่งจากการศึกษาของกรมศิลปากรพบว่า มีอายุใกล้เคียงกับที่บ้านเชียง จ.อุดรธานี ปัจจุบันวัตถุโบราณทั้งหมดที่ขุดได้ เช่น โครงกระดูก ทองสัมฤทธิ์ กำไล ลูกปัด จานบิน ขวาน หอก และอื่น ๆ เจ้าหน้าที่กรมศิลปากรนำไปเก็บไว้ที่จังหวัดขอนแก่น

 ข้อมูลแนะนำ

กลุ่มนักท่องเที่ยว

 • กลุ่มครอบครัว
 • กลุ่มผู้สูงอายุ
 • กลุ่มวัยทำงาน
 • กลุ่มนักเรียนนักศึกษา / เยาวชน / วัยรุ่น
 • กลุ่มสตรี
 • กลุ่มมุสลิม
 • กลุ่มคู่รัก / คู่แต่งงาน
 • กลุ่มท่องเที่ยวเชิงศาสนา
 • กลุ่ม MICE / ศึกษาดูงาน
 • กลุ่ม Volunteer Tourism
 • กลุ่มศิลปวัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์
 • กลุ่มวิถีชีวิต / ชุมชน / วิถีเกษตร

เวลาทำการ

วันอาทิตย์:
08:00 - 17:00
วันจันทร์:
08:00 - 17:00
วันอังคาร:
08:00 - 17:00
วันพุธ:
08:00 - 17:00
วันพฤหัสบดี:
08:00 - 17:00
วันศุกร์:
08:00 - 17:00
วันเสาร์:
08:00 - 17:00
หมายเหตุเวลาทำการ:
-

ราคาค่าเข้าชม

ราคาค่าเข้าชม:
ไม่มีค่าใช้จ่าย

ข้อมูลแนะนำ

เวลาที่ใช้เที่ยวที่นี่:
 
ที่จอดรถ:
 

 สิ่งอำนวยความสะดวก

ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวก

 • สุขา
 • ร้านอาหาร

 สาธารณูปโภค

ระบบกำจัดขยะ

 • คัดแยกขยะ

ระบบไฟฟ้า

 • การไฟฟ้า
 

ระบบน้ำใช้

 • ประปา

ระบบรักษาความปลอดภัย

 • หน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น
 

ระบบการสื่อสาร

 • สัญญาณโทรศัพท์

Specifications

 • ได้รับการรับรอง (Certified)
 • ข้อมูลที่เป็นทางการของหน่วยงานรัฐ :
  กรมการท่องเที่ยว
 • ปรับปรุงข้อมูลโดย :
  ศูนย์ปฏิบัติการส่วนกลาง
ข้อมูลการติดต่อ (Contact)
บ้านกุดคอเมย หมู่ 4 ต.กุดดู่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140

 
THAILAND Tourism Directory
PTT THAILAND GRAND PRIX 2018
 
Moto DT
 
 
 
 

ติดต่อสอบถาม

02 283 1500

เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

จันทร์ - ศุกร์ (เวลาราชการ)

004 Facebook  003 Twitter  001 Youtube

แผนผังเว็บไซต์

 

แผนที่ติดต่อกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา