ปฏิทินท่องเที่ยววิถีไทย

โฮมสเตย์ชุมชนชาวผู้ไท (หนองห้างโฮมสเตย์)

รายละเอียด
ความสุขของการได้อยู่ตามถิ่น อยู่ตามบ้าน เป็นความสุขแบบที่บอกปริมาณไม่ได้ ความสุขแบบนี้มีอยู่ทั่วไปในประเทศไทยของเรา ทั่วถิ่นแดนไทยจะพาไปสัมผัสกับความสุข ในแบบวิถีไทยกับบ้านแห่งวิถีวัฒนธรรมชาวภูไท บ้านหนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปเดินตามหาความเรียบง่ายในชีวิตของผู้คนในถิ่นอีสาน

ทั้งความเป็นอยู่ อาหารการกิน อิ่มอร่อยกับอาหารเมนูเด็ดเห็ดต่างๆ ที่หาได้ตามป่า นำมาทำเป็นกับข้าวรสชาติอร่อย เรียนรู้กับงานฝีมือในแบบชาวบ้านหนองห้างด้วยการจักสานที่มีมาแต่ดั้งเดิม การทอผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ ชัดเจนในความเป็นชาติพันธุ์ของตนเอง
ลักษณะเด่น
ตำบลหนองห้าง มีเอกลักษณ์ทั้งวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม กล่าวคือมีวิถีชีวิตที่ผูกพันอยู่กับป่า อยู่แบบเกื้อกูลและพึ่งพายึดถือประเพณีดั้งเดิมมีวัฒนธรรมด้านภาษาโดยใช้ภาษาผู้ไทเป็นหลักของชุมชนมีภูมิประเทศที่สวยงามและมีความสมบูรณ์ของธรรมชาติ
ประวัติ
บ้านหนองห้าง ตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2386 ชาวบ้านพื้นเพเดิมเป็นชาวผู้ไท ซึ่งเป็นคนไทยสาขาหนึ่งที่เคยเจริญรุ่งเรืองควบคู่มากับชนชาติจีน คือ อาณาจักรน่านเจ้า การล่มสลายของอาณาจักรน่านเจ้า ทำให้ชาวผู้ไทกลุ่มหนึ่งอพยพมาตั้งมั่นที่แคว้นสิบสองจุไท ต่อมามีชาวผู้ไทกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งอพยพจากแคว้นสิบสองจุไทเข้าไปอาศัยอยู่ในลาวสมัยเจ้าอนุวงศ์ ซึ่งตรงกับรัชสมัยรัชกาลที่ 2 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เมื่อเจ้าอนุวงศ์ก่อกบฏในรัชสมัยรัชกาลที่ 3 กองทัพไทยได้ยกไปปราบแล้วพาอพยพชาวผู้ไทจากเมืองต่างๆ เข้ามาอยู่ในประเทศไทย ตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นครพนม สกลนคร กาฬสินธุ์ อำนาจเจริญ อุดรธานี เป็นต้น มีชาวผู้ไทกลุ่มหนึ่งเป็นชาวเมืองวัง หลังจากอพยพข้ามแม่น้ำโขงมายังฝั่งไทย ได้แสวงหา หลักแหล่งมาตามเทือกเขาภูพาน จนกระทั่งมาพบชัยภูมิที่เหมาะสม อยู่ใกล้ภูเขาหลายลูก มีป่าไม้และแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์ นายพรานชาวผู้ไททำห้างดักยิงสัตว์เรียงรายอยู่ริมหนองน้ำ ต่อมาจึงพาครอบครัวมาตั้งบ้านเรือนและตั้งชื่อชุมชนแห่งนี้ว่า “บ้านหนองห้าง” ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

 ข้อมูลแนะนำ

กลุ่มนักท่องเที่ยว

 • กลุ่มครอบครัว
 • กลุ่มวัยทำงาน
 • กลุ่มนักเรียนนักศึกษา / เยาวชน / วัยรุ่น
 • กลุ่ม MICE / ศึกษาดูงาน
 • กลุ่มศิลปวัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์
 • กลุ่มวิถีชีวิต / ชุมชน / วิถีเกษตร

เวลาทำการ

วันอาทิตย์:
08:30 - 17:00
วันจันทร์:
08:30 - 17:00
วันอังคาร:
08:30 - 17:00
วันพุธ:
08:30 - 17:00
วันพฤหัสบดี:
08:30 - 17:00
วันศุกร์:
08:30 - 17:00
วันเสาร์:
08:30 - 17:00
หมายเหตุเวลาทำการ:
ทุกวัน

ราคาค่าเข้าชม

ราคาค่าเข้าชม:
ไม่มีค่าใช้จ่าย

ข้อมูลแนะนำ

เวลาที่ใช้เที่ยวที่นี่:
 
ที่จอดรถ:
 

 สิ่งอำนวยความสะดวก

ข้อมูลที่พักในแหล่งท่องเที่ยว

 • โฮมสเตย์

ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวก

 • ร้านอาหาร
 • ร้านขายสินค้าที่ระลึก
 • มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
 • ป้ายสื่อความหมาย
 • ป้ายชี้ทางเข้าถึง
 

 สาธารณูปโภค

ระบบกำจัดขยะ

 • คัดแยกขยะ

ระบบไฟฟ้า

 • การไฟฟ้า
 

ระบบน้ำใช้

 • ระบบน้ำใช้
 • ประปา

ระบบการสื่อสาร

 • สัญญาณโทรศัพท์

Specifications

 • ได้รับการรับรอง (Certified)
 • ข้อมูลที่เป็นทางการของหน่วยงานรัฐ :
  กรมการท่องเที่ยว
 • ปรับปรุงข้อมูลโดย :
  ศูนย์ปฏิบัติการส่วนกลาง
ข้อมูลการติดต่อ (Contact)
223 หมู่ 1 ต.หนองห้าง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110
089 574 2613

 
THAILAND Tourism Directory
PTT THAILAND GRAND PRIX 2018
 
Moto DT
 
 
 
 

ติดต่อสอบถาม

02 283 1500

เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

จันทร์ - ศุกร์ (เวลาราชการ)

004 Facebook  003 Twitter  001 Youtube

แผนผังเว็บไซต์

 

แผนที่ติดต่อกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา